منابع آزمون دکتری معماری – دانشگاه سراسری

منابع آزمون دکتری معماری – دانشگاه سراسری
اولویت بندی
منابع آزمون دکتری معماری – دانشگاه سراسری

عنوان کتاب

عنوان درس
*** Essential Word For TOEFL-1 زبان عمومی
*** ۲- ۵۰۴Essential word
**** ۴۰۰Must have Words for the TOEFL-3
****** ۱۱۰۰Words you need to know-4
**** Vocabulary   for the high school student -5
***** LONGMAN(Preparation course for the TOEFL the PAPER TEST)-6
***** BARRON’S (How to prepare for TOEFL)-7
***** BARRON’S (SAT)-8
***** ETS(Official Guide for the TOEFL TEST)-9
***** ۱-  مبانی فیزیک ساختمان ۲ تنظیم شرایط محیطی – زهرا قیابکلو (انتشارات جهاد دانشگاهی امیر کبیر ) تنظیم شرایط محیطی مبانی تکنولوژی معماری و تکنولوژی پیشرفته معماری
**** ۲- اقلیم معماری – مرتضی کسمایی (انتشارات خاک )
*** ۳-سرمایش غیر فعال – زهرا قیابکلو ( انتشارات جهاد دانشگاهی امیر کبیر )
** ۴-سیستم های خورشیدی غیر فعال – مازریا – ترجمه بیژن آقا زاده
** ۵-اقلیم تهویه ، معماری – محمدرضا سلطان دوست ( یزدا )
***** ۱-تاسیسات مکانیکی برای دانشجویان معماری – محمدرضا سلطان دوست (انتشارات یزدا ) تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ساختمان
*** ۲-مبانی فیزیک ۱ آکوستیک – زهرا قیابکلو ( انتشارات جهاد دانشگاهی امیر کبیر )
*** ۳-مبانی فیزیک ساختمان ۳ نور و روشنایی زهرا قیابکلو (انتشارات جهاد دانشگاهی امیر کبیر )
*** ۴-جزوه دکتر زهرا قیابکلو ( دانشگاه تهران ) ( انتشارات مرکز معماری ایران)
* ۵-معماری روشنایی – شاهین حیدری ( انتشارات دانشگاه تهران )
*** مباحث مقرات ملی ۱۳، ۱۴ ، ۱۶، ۱۸، ۱۹
**** ۱-درک رفتار سازه ها محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران ) ایستاییوسیستم های ساختمانی
**** ۲-سازه در معماری – محمود گلابچی (انتشارات دانشگاه تهران )
**** ۳-مبانی سازه برای معماران – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )
*** ۴-ساختمان ها چگونه عمل می کنند – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )
*** ۵-صفحات طوسی کتاب ها یاستاتیک کاربردی برای دانشجو معماری و عمران و مقاومت کاربردی برای دانشجویان معماری و عمران – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )
*** ۶-طراحی لرزه ای برای معماری – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )
* ۷-معمار مهندس – ساختار – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )
* ۸-سیستم های ساختمانی آینده – محمود گلابچی( انتشارات دانشگاه تهران )
* ۹-پوسته ها و ورق های تاشده – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )
* ۱۰-سازه مشبک فضایی – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )
* ۱۱-سازه به مثابه معماری – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )
* ۱۲-صفحات طوسی کتاب های طراحی ساختمان های بتنیو طراحی ساختمان های فولادی – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )
* ۱۳-معماری دیجیتال – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )
***** ۱۴-ایستایی و فن ساختمان – مجتبی فاطمی ( انتشارات دانشگاه تهران )
**** ۱۵- معماری آرکی تایپی – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )

 

**** ۱۶-طبیعت منبع الهام – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )
**** ۱-فناوری نانو در معماری و مهندسی ساختمان – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران ) عناصر ، جزئیاتومصالح ساختمانی
**** ۲-جزئیات ارتقا نوین ساختمانی – محمود گلابچی (انتشارات دانشگاه تهران)
***** ۳-جزئیات ارتقا دهنده معماری – محمود گلابچی (انتشارات دانشگاه تهران)
***** ۴-درس گفتار عناصر و جزئیات و مصالح مهندس سینا شریفی (انتشارات مرکز معماری ایران)
*** ۵-ساختمان های فولادی برای دانشجویان معماری و عمران – محمود گلابچی (انتشارات دانشگاه تهران)
*** ۶-طراحی ساختمانه ای بتنی برای دانشجویان معماری و عمران – محمود گلابچی (انتشارات دانشگاه تهران)
***** ۱- سبک شناسی معماری ایرانی – محمد کریم پیر نیا (انتشارات سروش دانش) معماری ایران
** ۲- معماری اسلامی – محمد کریم پیرنیا (انتشارات سروش دانش)
***** ۳- درس گفتار معماری اسلامی دکتر متدین (دانشگاه تهران) (انتشارات مرکز معماری ایران)
**** ۴- معماری ایرانی – غلامحسین معماریان (انتشارات سروش دانش)
**** ۵- خشت و خیال – کامبیز نوایی و کامبیز حاج قاسمی (انتشارات سروش)
** ۶- معماری اسلامی – الکساندر پاپادوپولو ترجمه حشمت ا… جزئی
******* ۷- مسجد مکانی برای معراج مومن – مهندس بهشتی – انتشارات روزنه
***** ۱-پست مدرنیته و معماری – امیر بانی مسعود – (انتشارات خاک) معماری معاصر
***** ۲-از زمان و معماری – منوچهر مزینی (انتشارات شهیدی)
***** ۳-معماری غرب ریشه ها و مفاهیم – امیر بانی مسعود (انتشارات خاک)
*** ۴-معماری و شهرسازی قرن بیستم – لامپونیانی ترجمه لادن اعتضادی (انتشارات دانشگاه شهید بهشتی)
** ۵-فضا زمان معماری – گیدئون زیگفرید – منوچهر مزینی (انتشارات علمی و فرهنگی)
*** ۶-جزوه معماری معاصر حامد کامل نیا (دانشگاه فردوسی مشهد) (انتشارات مرکز معماری ایران)
***** ۷-معماری معاصر از شرق تا غرب – حامد کامل نیا، محمد جوتد مهدوی نژاد (انتشارات علم معمار).
***** ۱-هنر در گذر زمان – هلن گاردنر ترجمه فرامرزی ( انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران ) معماری جهان
**** ۲-معماری غرب ریشه ها و مفاهیم – امیر بانی مسعود ( انتشارات خاک)
** ۳-سیر اندیشه های معماری – محمد جواد مهدوی نژاد ( انتشارات جهاد دانشگاهی تهران )
** ۴- جزوات دکتر لادن اعتضادی ( دانشگاه بهشتی ) و دکتر خوشنویس ( دانشگاه تهران )
***** ۱-در آمدی بر هویت اسلامی در معماری – نقره کار ، حمزه نژاد ، کرمانی ، ورازانی (فرهنگستان هنر ) مبانی نظری پیشرفته معماری
***** ۲-مبانی نظی معماری – نقره کار ( انتشارات پیام نو ر)
** ۳-معرفت و معنویت ( ۳۸۱ شمسی ) سید حسین نصر
** ۴-هنر و معنویت ( مجموعه مقالاتی در زمینه حکمت هنر ) – شوان ، گنون ، کوماراسوامی ، نصر
*** ۵- معماری و هویت – نوشته کریس ابل ، ترجمه ی دکتر فرح حبیب ، تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی .
*** ۶-سیری در مبانی نظری معماری – غلامحسین معماریان ( سروش دانش )
** ۷-مبانی معماری و شهر سازی – هاشم قاسم زاده
*** ۸-سنت و بدعت در آموزش معماری – خیسی حجت – ( دانشگاه تهران )
*** ۹- آفرینش نظریه معماری : نقش علوم رفتاری در طراحی محیط – علیرضا معینی فر
*** ۱۰-حس وحدت ، نادر اردلان ولاله بختیار
*** ۱۱-زیبا شناسی در معماری – یورگ گروتر – ترجمه جهان شاه پاکزاد ( انتشارات شهید بهشتی )

منابع:کتابخانه ملی،مرکز معماری ایران.

 

منابع آزمون دکتری معماری ( دانشگاه آزاد )

منابع آزمون دکتری معماری ( دانشگاه آزاد )
اولویت بندی
منابع آزمون دکتری معماری ( دانشگاه آزاد )

عنوان کتاب

عنوان درس
***** Essential Word For toefl-1 زبان عمومی و تخصصی
***** ۲- کتاب ۵۰۴ لغت فارسی عمومی‰( نرم افزار ۵۰۴ MAXIMUM learning انتشارات نارسیس)
**** ۳- زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته معماری – دکتر حسن رستگار پور ( اتشارات سمت )
**** ۴-انگلیسی برای دانشجویان معماری – دکتر حسین فرهادی – پروانه توکلی ( انتشارات سمت )
***** ۵-زبان تخصصی معماری – محمد جواد مهدوی نژاد ( اولویت با فصول ۲و۳و۴)( انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران )
***** ۶-کتاب زبان دکتری ( انتشارات فرهیختگان دانشگاه تهران )
**** ۷-کتاب آزمون عمومی دکتری نیمه متمرکز (انتشارات آزاده )
***** ۱- سبک شناسی معماری ایرانی – کریم پیر نیا ( انتشارات سروش دانش )     
** ۲-معماری اسلامی – کریم پیر نیا ( انتشارات سروش پیر دانش )
***** ۳-جزوه معماری اسلامی – دکتر متدین – دانشگاه تهران شناخت معماری ایران ( آرا و مصادیق ) دروس تاریخ
*** ۴- معماری ایرانی – غلامحسین معماریان ( انتشارات سروش دانش )
***** ۵- درس گفتار معماری اسلامی دکتر متدین ( دانشگاه تهران ) ( انتشارات مرکز معماری ایران )
*** ۶- خشت و خیال – کامبیز نوایی و کامبیز حاج قاسمی ( انتشارات سروش )
** ۷-معماری اسلامی – الکساندر پاپا دو ولو ترجمه حشمت ا… جزئی
** ۸-مسجد مکانی برای معراج مومن – مهندس بهشتی – انتشارات روزنه
***** ۱-معماری معاصر غرب – وحید قبادیان ( انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی ) شناخت و تحلیل معماری و معاصر 
***** ۲- از زمان و معماری – منوچهر مزینی ( انتشارات شهیدی )
***** ۳-معمار ی غرب – ریشه ها و مفاهیم – امیر بانی سمعود ( انتشارات خاک )
** ۴-معماری و شهر سازی قرن بیستم – لادن اعتضادی ( انتشارات دانشگاه شهید بهشتی )
** ۵-فضا زمان معماری – گیدئون زیگفرید – منوچهر مزینی ( انتشارات علمی و فرهنگی)
*** ۶-جزوه معماری معاصر – دکتر حامد کامل نیا – دانشگاه فردوسی مشهد ( انتشارات مرکز معماری )
***** ۷-پست مدرنیته و معماری – امیر بانی مسعود – ( انتشارات خاک )
***** ۱-آشنایی با معماری جهان – ابراهیم زارعی ( انتشارات فن اوران ) شناخت و تحلیل معماری جهان
***** ۲-معماری غرب ریشه ها و مفاهیم – امیر بانی مسعود ( انتشارات خاک )
***** ۳- سیر اندیشه های معماری – محمد جواد مهدوی نژاد ( انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران )
** ۴-جزوات دکتر لادن اعتضادی ( دانشگاه بهشتی ) و دکتر خوشنویس ( دانشگاه تهران )
***** ۵-هنر در گذر زمان – هلن گاردنر ترجمه فرامرزی ( نشر نگاه )
*** ۱- در آمدی بر هویت اسلامی در معماری – نقره کار ، حمزه نژاد ، کرمانی ، ورازانی ( فرهنگستان هنر )   

مبانی نظری و معماری

 

***** ۲-مبانی نظری معماری – نقره کار ( انتشارات پیام نور )
** ۳-معرفت و معنویت – (۱۳۸۱ شمسی ) سید حسین نصر
*** ۴-معماری و هویت – فرح حبیب ، تهران ( دانشگاه آزاد اسلامی )
** ۵- سنت و بدعت در آموزش معماری – عیسی حجت – ( دانشگاه تهران )
**** ۶- مبانی معماری و شهر سازی – هاشم قاسم زاده
**** ۷- مبانی نظری معماری – غلام حسین معماریان ( سروش دانش )
*** ۸– آفرینش نظریه معماری – نقش علوم رفتاری در طراحی محیط – علیرضا عینی فر( دانشگاه تهران )
*** ۹- زیبا یی شناسی در معماری یورگ گروتر – ترجمه جهان شاه پاکزاد ( انتشارات شهید بهشتی )
*** ۱۰- حس وحدت – نادر اردلان و لاله بختیار    
** ۱۱- هنر و معنویت ( مجموعه مقالاتی در زمینه حکمت هنر ) – شوان ، گئون ، کوماراسوامی ، نصر

منابع:کتابخانه ملی،مرکز معماری ایران.

 

 

منابع مورد تایید برای مقاله و تز نویسی دکتری معماری

منابع مورد تایید برای مقاله و تز نویسی دکتری معماری

منابع مورد تایید برای مقاله و تز نویسی دکتری معماری

روش های تحقیق در معماری به قلم لیندا گروت و دیوید وانگ ترجمه علی رضا عینی فر – انتشارات دانشگاه تهران

این کتاب دارای دو بخش می باشد که بخش اول یه گستره تحقیق معماری در پنج فصل می پردازد و در بخش دوم به هفت راهبرد تحقیق اشاره دارد.

روش تحقیق با رویکرد پایانامه نویسی به قلم غلام رضا خاکی – انتشارات فوژان

از عناوین مطرح شده در این کتاب می توان به

پژوهش و جایگاه آن در مدیریت علمی و عملی

نظریه کارکرد و اجزای آن

روش شناسی تحقیق….

مقدمه ایی بر روش تحقیق در علوم انسانی به قلم دکتر محمدرضا عینی فر- انتشارات سازمان مصالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

این کتاب در غالب سیزده فصل به طور مفصل مباحث مربوط به تز نویسی و مقاله نویسی را باز کرده است.از جمله روش های گردآوریاطلاعات، تهیه و تنظیم مقاله علمی و …..

sketch٬ آموزش Dmax3٬ آموزش اسکیس٬ آموزش کروکی٬ آموزشگاه معماری٬ آموزشگاه معماری٬ اصول سایه زدن٬ انواع ماژیک راندو٬ پرزانته و راندو٬ پرسپکتیو داخلى٬ پرسپکتیو دید پرنده٬ پرسپکتیو دید ناظر٬ پرسپکتیوو راندو٬ ترسیم فیگور٬ تکنیک های راندو٬ دانلود پلان معماری٬ دانلود پلان ویلا٬ دیاگرام نما و مقطع راندو با آب مرکب٬ راندو با آبرنگ٬ راندو با مداد رنگی٬ راندو با وایتکس٬ راندو چیست٬ راندو در معماری٬ راندو و اسکیس٬ رواشناسی رنگ٬ روش حل مسئله اسکیس٬ ساخت ماکت اتود حجمی٬ سازه در معماری٬ شیت بندی٬ طراحى اقلیمى مقطع٬ طراحی با دست آزاد٬ طراحی منظر٬ فرم معمارانه٬ کاربرد خط در اسکیس٬ کلاسهای اسکیس٬ مدل سازی سه بعدی٬ مقالات آموزشی اسکیس٬ مقالات معماری٬ نکات کلیدی برای اسکیس ارشد٬ هندسه پلان

سرفصل های دکتری معماری-اسکیس دکتری

سرفصل های دکتری معماری-اسکیس دکتری

سرفصل های دکتری معماری-اسکیس دکتری

با توجه به حجم زیار کتب تخصصی در معماری، و توجه طراحان سوال به این کتب برای طراحی سوالات کنکور دکتری معماری، توصیه می کنیم قبل از شروع برنامه ریزی برای شروع مطالعه برای آمادگی کنکور دکتری معماری، سرفصل های مطرح در این آزمون مطالعه گردد.

برای در یافت سرفصل های دکتری معماری بر روی لینک زیر کلیک کنید.

sketch٬ آموزش Dmax3٬ آموزش اسکیس٬ آموزش کروکی٬ آموزشگاه معماری٬ آموزشگاه معماری٬ اصول سایه زدن٬ انواع ماژیک راندو٬ پرزانته و راندو٬ پرسپکتیو داخلى٬ پرسپکتیو دید پرنده٬ پرسپکتیو دید ناظر٬ پرسپکتیوو راندو٬ ترسیم فیگور٬ تکنیک های راندو٬ دانلود پلان معماری٬ دانلود پلان ویلا٬ دیاگرام نما و مقطع راندو با آب مرکب٬ راندو با آبرنگ٬ راندو با مداد رنگی٬ راندو با وایتکس٬ راندو چیست٬ راندو در معماری٬ راندو و اسکیس٬ رواشناسی رنگ٬ روش حل مسئله اسکیس٬ ساخت ماکت اتود حجمی٬ سازه در معماری٬ شیت بندی٬ طراحى اقلیمى مقطع٬ طراحی با دست آزاد٬ طراحی منظر٬ فرم معمارانه٬ کاربرد خط در اسکیس٬ کلاسهای اسکیس٬ مدل سازی سه بعدی٬ مقالات آموزشی اسکیس٬ مقالات معماری٬ نکات کلیدی برای اسکیس ارشد٬ هندسه پلان

tch٬ آموزش Dmax3٬ آموزش اسکیس٬ آموزش کروکی٬ آموزشگاه معماری٬ آموزشگاه معماری٬ اصول سایه زدن٬ انواع ماژیک راندو٬ پرزانته و راندو٬