منابع آزمون دکتری معماری – دانشگاه سراسری

منابع آزمون دکتری معماری – دانشگاه سراسری
اولویت بندی
منابع آزمون دکتری معماری – دانشگاه سراسری

عنوان کتاب

عنوان درس
*** Essential Word For TOEFL-1 زبان عمومی
*** ۲- ۵۰۴Essential word
**** ۴۰۰Must have Words for the TOEFL-3
****** ۱۱۰۰Words you need to know-4
**** Vocabulary   for the high school student -5
***** LONGMAN(Preparation course for the TOEFL the PAPER TEST)-6
***** BARRON’S (How to prepare for TOEFL)-7
***** BARRON’S (SAT)-8
***** ETS(Official Guide for the TOEFL TEST)-9
***** ۱-  مبانی فیزیک ساختمان ۲ تنظیم شرایط محیطی – زهرا قیابکلو (انتشارات جهاد دانشگاهی امیر کبیر ) تنظیم شرایط محیطی مبانی تکنولوژی معماری و تکنولوژی پیشرفته معماری
**** ۲- اقلیم معماری – مرتضی کسمایی (انتشارات خاک )
*** ۳-سرمایش غیر فعال – زهرا قیابکلو ( انتشارات جهاد دانشگاهی امیر کبیر )
** ۴-سیستم های خورشیدی غیر فعال – مازریا – ترجمه بیژن آقا زاده
** ۵-اقلیم تهویه ، معماری – محمدرضا سلطان دوست ( یزدا )
***** ۱-تاسیسات مکانیکی برای دانشجویان معماری – محمدرضا سلطان دوست (انتشارات یزدا ) تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ساختمان
*** ۲-مبانی فیزیک ۱ آکوستیک – زهرا قیابکلو ( انتشارات جهاد دانشگاهی امیر کبیر )
*** ۳-مبانی فیزیک ساختمان ۳ نور و روشنایی زهرا قیابکلو (انتشارات جهاد دانشگاهی امیر کبیر )
*** ۴-جزوه دکتر زهرا قیابکلو ( دانشگاه تهران ) ( انتشارات مرکز معماری ایران)
* ۵-معماری روشنایی – شاهین حیدری ( انتشارات دانشگاه تهران )
*** مباحث مقرات ملی ۱۳، ۱۴ ، ۱۶، ۱۸، ۱۹
**** ۱-درک رفتار سازه ها محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران ) ایستاییوسیستم های ساختمانی
**** ۲-سازه در معماری – محمود گلابچی (انتشارات دانشگاه تهران )
**** ۳-مبانی سازه برای معماران – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )
*** ۴-ساختمان ها چگونه عمل می کنند – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )
*** ۵-صفحات طوسی کتاب ها یاستاتیک کاربردی برای دانشجو معماری و عمران و مقاومت کاربردی برای دانشجویان معماری و عمران – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )
*** ۶-طراحی لرزه ای برای معماری – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )
* ۷-معمار مهندس – ساختار – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )
* ۸-سیستم های ساختمانی آینده – محمود گلابچی( انتشارات دانشگاه تهران )
* ۹-پوسته ها و ورق های تاشده – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )
* ۱۰-سازه مشبک فضایی – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )
* ۱۱-سازه به مثابه معماری – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )
* ۱۲-صفحات طوسی کتاب های طراحی ساختمان های بتنیو طراحی ساختمان های فولادی – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )
* ۱۳-معماری دیجیتال – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )
***** ۱۴-ایستایی و فن ساختمان – مجتبی فاطمی ( انتشارات دانشگاه تهران )
**** ۱۵- معماری آرکی تایپی – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )

 

**** ۱۶-طبیعت منبع الهام – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )
**** ۱-فناوری نانو در معماری و مهندسی ساختمان – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران ) عناصر ، جزئیاتومصالح ساختمانی
**** ۲-جزئیات ارتقا نوین ساختمانی – محمود گلابچی (انتشارات دانشگاه تهران)
***** ۳-جزئیات ارتقا دهنده معماری – محمود گلابچی (انتشارات دانشگاه تهران)
***** ۴-درس گفتار عناصر و جزئیات و مصالح مهندس سینا شریفی (انتشارات مرکز معماری ایران)
*** ۵-ساختمان های فولادی برای دانشجویان معماری و عمران – محمود گلابچی (انتشارات دانشگاه تهران)
*** ۶-طراحی ساختمانه ای بتنی برای دانشجویان معماری و عمران – محمود گلابچی (انتشارات دانشگاه تهران)
***** ۱- سبک شناسی معماری ایرانی – محمد کریم پیر نیا (انتشارات سروش دانش) معماری ایران
** ۲- معماری اسلامی – محمد کریم پیرنیا (انتشارات سروش دانش)
***** ۳- درس گفتار معماری اسلامی دکتر متدین (دانشگاه تهران) (انتشارات مرکز معماری ایران)
**** ۴- معماری ایرانی – غلامحسین معماریان (انتشارات سروش دانش)
**** ۵- خشت و خیال – کامبیز نوایی و کامبیز حاج قاسمی (انتشارات سروش)
** ۶- معماری اسلامی – الکساندر پاپادوپولو ترجمه حشمت ا… جزئی
******* ۷- مسجد مکانی برای معراج مومن – مهندس بهشتی – انتشارات روزنه
***** ۱-پست مدرنیته و معماری – امیر بانی مسعود – (انتشارات خاک) معماری معاصر
***** ۲-از زمان و معماری – منوچهر مزینی (انتشارات شهیدی)
***** ۳-معماری غرب ریشه ها و مفاهیم – امیر بانی مسعود (انتشارات خاک)
*** ۴-معماری و شهرسازی قرن بیستم – لامپونیانی ترجمه لادن اعتضادی (انتشارات دانشگاه شهید بهشتی)
** ۵-فضا زمان معماری – گیدئون زیگفرید – منوچهر مزینی (انتشارات علمی و فرهنگی)
*** ۶-جزوه معماری معاصر حامد کامل نیا (دانشگاه فردوسی مشهد) (انتشارات مرکز معماری ایران)
***** ۷-معماری معاصر از شرق تا غرب – حامد کامل نیا، محمد جوتد مهدوی نژاد (انتشارات علم معمار).
***** ۱-هنر در گذر زمان – هلن گاردنر ترجمه فرامرزی ( انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران ) معماری جهان
**** ۲-معماری غرب ریشه ها و مفاهیم – امیر بانی مسعود ( انتشارات خاک)
** ۳-سیر اندیشه های معماری – محمد جواد مهدوی نژاد ( انتشارات جهاد دانشگاهی تهران )
** ۴- جزوات دکتر لادن اعتضادی ( دانشگاه بهشتی ) و دکتر خوشنویس ( دانشگاه تهران )
***** ۱-در آمدی بر هویت اسلامی در معماری – نقره کار ، حمزه نژاد ، کرمانی ، ورازانی (فرهنگستان هنر ) مبانی نظری پیشرفته معماری
***** ۲-مبانی نظی معماری – نقره کار ( انتشارات پیام نو ر)
** ۳-معرفت و معنویت ( ۳۸۱ شمسی ) سید حسین نصر
** ۴-هنر و معنویت ( مجموعه مقالاتی در زمینه حکمت هنر ) – شوان ، گنون ، کوماراسوامی ، نصر
*** ۵- معماری و هویت – نوشته کریس ابل ، ترجمه ی دکتر فرح حبیب ، تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی .
*** ۶-سیری در مبانی نظری معماری – غلامحسین معماریان ( سروش دانش )
** ۷-مبانی معماری و شهر سازی – هاشم قاسم زاده
*** ۸-سنت و بدعت در آموزش معماری – خیسی حجت – ( دانشگاه تهران )
*** ۹- آفرینش نظریه معماری : نقش علوم رفتاری در طراحی محیط – علیرضا معینی فر
*** ۱۰-حس وحدت ، نادر اردلان ولاله بختیار
*** ۱۱-زیبا شناسی در معماری – یورگ گروتر – ترجمه جهان شاه پاکزاد ( انتشارات شهید بهشتی )

منابع:کتابخانه ملی،مرکز معماری ایران.

 

منابع آزمون دکتری معماری ( دانشگاه آزاد )

منابع آزمون دکتری معماری ( دانشگاه آزاد )
اولویت بندی
منابع آزمون دکتری معماری ( دانشگاه آزاد )

عنوان کتاب

عنوان درس
***** Essential Word For toefl-1 زبان عمومی و تخصصی
***** ۲- کتاب ۵۰۴ لغت فارسی عمومی‰( نرم افزار ۵۰۴ MAXIMUM learning انتشارات نارسیس)
**** ۳- زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته معماری – دکتر حسن رستگار پور ( اتشارات سمت )
**** ۴-انگلیسی برای دانشجویان معماری – دکتر حسین فرهادی – پروانه توکلی ( انتشارات سمت )
***** ۵-زبان تخصصی معماری – محمد جواد مهدوی نژاد ( اولویت با فصول ۲و۳و۴)( انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران )
***** ۶-کتاب زبان دکتری ( انتشارات فرهیختگان دانشگاه تهران )
**** ۷-کتاب آزمون عمومی دکتری نیمه متمرکز (انتشارات آزاده )
***** ۱- سبک شناسی معماری ایرانی – کریم پیر نیا ( انتشارات سروش دانش )     
** ۲-معماری اسلامی – کریم پیر نیا ( انتشارات سروش پیر دانش )
***** ۳-جزوه معماری اسلامی – دکتر متدین – دانشگاه تهران شناخت معماری ایران ( آرا و مصادیق ) دروس تاریخ
*** ۴- معماری ایرانی – غلامحسین معماریان ( انتشارات سروش دانش )
***** ۵- درس گفتار معماری اسلامی دکتر متدین ( دانشگاه تهران ) ( انتشارات مرکز معماری ایران )
*** ۶- خشت و خیال – کامبیز نوایی و کامبیز حاج قاسمی ( انتشارات سروش )
** ۷-معماری اسلامی – الکساندر پاپا دو ولو ترجمه حشمت ا… جزئی
** ۸-مسجد مکانی برای معراج مومن – مهندس بهشتی – انتشارات روزنه
***** ۱-معماری معاصر غرب – وحید قبادیان ( انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی ) شناخت و تحلیل معماری و معاصر 
***** ۲- از زمان و معماری – منوچهر مزینی ( انتشارات شهیدی )
***** ۳-معمار ی غرب – ریشه ها و مفاهیم – امیر بانی سمعود ( انتشارات خاک )
** ۴-معماری و شهر سازی قرن بیستم – لادن اعتضادی ( انتشارات دانشگاه شهید بهشتی )
** ۵-فضا زمان معماری – گیدئون زیگفرید – منوچهر مزینی ( انتشارات علمی و فرهنگی)
*** ۶-جزوه معماری معاصر – دکتر حامد کامل نیا – دانشگاه فردوسی مشهد ( انتشارات مرکز معماری )
***** ۷-پست مدرنیته و معماری – امیر بانی مسعود – ( انتشارات خاک )
***** ۱-آشنایی با معماری جهان – ابراهیم زارعی ( انتشارات فن اوران ) شناخت و تحلیل معماری جهان
***** ۲-معماری غرب ریشه ها و مفاهیم – امیر بانی مسعود ( انتشارات خاک )
***** ۳- سیر اندیشه های معماری – محمد جواد مهدوی نژاد ( انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران )
** ۴-جزوات دکتر لادن اعتضادی ( دانشگاه بهشتی ) و دکتر خوشنویس ( دانشگاه تهران )
***** ۵-هنر در گذر زمان – هلن گاردنر ترجمه فرامرزی ( نشر نگاه )
*** ۱- در آمدی بر هویت اسلامی در معماری – نقره کار ، حمزه نژاد ، کرمانی ، ورازانی ( فرهنگستان هنر )   

مبانی نظری و معماری

 

***** ۲-مبانی نظری معماری – نقره کار ( انتشارات پیام نور )
** ۳-معرفت و معنویت – (۱۳۸۱ شمسی ) سید حسین نصر
*** ۴-معماری و هویت – فرح حبیب ، تهران ( دانشگاه آزاد اسلامی )
** ۵- سنت و بدعت در آموزش معماری – عیسی حجت – ( دانشگاه تهران )
**** ۶- مبانی معماری و شهر سازی – هاشم قاسم زاده
**** ۷- مبانی نظری معماری – غلام حسین معماریان ( سروش دانش )
*** ۸– آفرینش نظریه معماری – نقش علوم رفتاری در طراحی محیط – علیرضا عینی فر( دانشگاه تهران )
*** ۹- زیبا یی شناسی در معماری یورگ گروتر – ترجمه جهان شاه پاکزاد ( انتشارات شهید بهشتی )
*** ۱۰- حس وحدت – نادر اردلان و لاله بختیار    
** ۱۱- هنر و معنویت ( مجموعه مقالاتی در زمینه حکمت هنر ) – شوان ، گئون ، کوماراسوامی ، نصر

منابع:کتابخانه ملی،مرکز معماری ایران.

 

 

دوره‌های دکتری تخصصی پژوهش محور

دوره‌های دکتری تخصصی پژوهش محور

هر فرد فقط یک بار می ‌تواند در دوره‌های دکتری تخصصی پژوهش محور ثبت نام کند

دکتر علوی فاضل با اعلام این خبر به معاونت سنجش و پذیرش گفت: هر داوطلب فقط یک بار می‌تواند در دوره ‌های دکتری تخصصی پژوهشی محور ثبت‌ نام کند. لذا حتی اگر داوطلبی چند طرح پژوهشی برای ارائه داشته باشد، فقط باید یکی از آنها را انتخاب و ثبت نام نماید. علوی فاضل در ادامه افزود:‌ داوطلبان باید در نظر داشته باشند که رشته انتخابی آنها باید متجانس با رشته مقطع کارشناسی ارشد باشد. البته داوطلبان می ‌توانند گرایش ‌های متفاوت رشته انتخابی را انتخاب کنند. به عنوان مثال یک فرد می تواند با مدرک کارشناسی ارشد عمران- سازه در دوره دکتری پژوهش محور عمران – مهندسی زلزله یا مدیریت ساخت یا ژئوتکنیک شرکت نماید. معاونت سنجش و پذیرش در خصوص این که استاد راهنمای انتخابی این دوره چه ویژگی‌ هایی باید داشته باشد، تأکید کرد: استاد راهنمای دوره‌ های دکتری تخصصی پژوهش محور باید عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی باشد، اما برای داوطلبان امکان انتخاب استفاده از استاد راهنمای دوم از سایر دانشگاهها وجود دارد. وی در پاسخ به این سؤال که آیا دو دانشجو می ‌توانند در یک طرح پژوهشی مشارکت داشته باشند، گفت: در حال حاضر امکان این که دو دانشجو بر روی یک طرح پژوهشی به طور مشترک همکاری و مشارکت نموده و در دوره‌ی دکتری تخصصی پژوهش محور ادامه تحصیل دهند، وجود ندارند. وی همچنین افزود: طرح ‌های تحقیقاتی درون واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی نیز نمی ‌تواند به عنوان طرح تحقیقاتی دانشجویان دوره‌ی دکتری پژوهش محور ارائه شود. علوی فاضل در ادامه گفت: ثبت ‌نام این دوره‌ ها از روز سه‌شنبه مورخ ۸/۷/۹۳ آغاز و تا روز یکشنبه ۲۷‌مهرماه ادامه خواهد داشت که داوطلبان لازم است فرم تقاضا اجرای طرح تحقیقاتی به عنوان رساله دکتری که در سایت www.azmoon.org وجود دارد دریافت کرده و پس از تکمیل و امضاء داوطلب و استاد راهنما در قالب یک فایل pdf آماده نمایند و سپس با مراجعه به همین پایگاه نسبت به ثبت نام قطعی خود اقدام کنند . وی در پایان گفت: متقاضیان این دوره باید در گروه علوم انسانی دارای معدل حداقل ۱۸ و در گروه غیرانسانی حداقل دارای معدل ۱۷ در مقطع کارشناسی ارشد باشند.
منبع خبری: روابط عمومی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعیه سازمان سنجش

اطلاعیه سازمان سنجش

 اعلام فهرست اسامی معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت آزمون نیمه‌‌متمرکز پذیرش دوره پردیس‌های خودگردان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در مقطع دکتری «Ph.D» سال ۱۳۹۳

۱- کلیه‌ معرفی‌شدگان ملزم‌ می‌باشند منحصراً از تاریخ ۹/۷/۱۳۹۳ تا ۱۵/۷/۱۳۹۳ ‌برای انجام مصاحبه ‌به‌ دانشگاه و یا موسسه آموزش‌ عالی‌ ذیربط مراجعه ‌نمایند. لذا ضرورت دارد با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که برای مصاحبه معرفی شده‌اند از زمان دقیق مصاحبه و مدارک لازم مطلع شوند. بدیهی‌ است‌ عدم ‌مراجعه ‌در زمانهای ‌مقرر به ‌‌منزله ‌انصراف‌ از شرکت در مصاحبه و پذیرش تلقی‌گردیده‌ و اقدامی درخصوص این‌دسته از داوطلبان ‌میسر نخواهد بود.

۲- چنانچه داوطلبی به یکی از موسسات آموزش عالی معرفی‌شده، مراجعه و در مصاحبه آن شرکت نماید و نام داوطلب از سوی دانشگاه به این سازمان به عنوان قبول اعلام گردد امکان اعلام قبولی همان داوطلب، برای سایر دانشگاهها و موسسات که داوطلب به آنها معرفی‌شده، به این سازمان وجود نخواهد داشت. چنانچه داوطلب به قبولی صورت گرفته، معترض باشد می‌بایست در بازه زمانی انجام مصاحبه (۹/۷/۱۳۹۳ تا ۱۵/۷/۱۳۹۳)، به دانشگاهی که قبولی وی را ثبت کرده، مراجعه و مراتب انصراف خود را کتباً به دانشگاه ذیربط اعلام نماید تا پس از حذف نام ایشان از پرتال توسط دانشگاه مربوط، این امکان برای دانشگاه دیگری که داوطلب متقاضی است، ایجاد گردد. لذا داوطلبان ضرورت دارد موضوع قبولی خود را از دانشگاههایی که برای مصاحبه معرفی می‌شوند پیگیری نموده و در این خصوص دقت کافی را به عمل آورند.

۳- با توجه به هماهنگی به عمل‌آمده، نتیجه قبولی داوطلبان (بصورت مشروط)، حداکثر تا تاریخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ از طریق دانشگاههای معرفی‌شده که در مصاحبه آن شرکت نموده‌اند، به طریق مقتضی (تلفن، پیامک و …) به داوطلبان ذینفع اعلام خواهد شد.

۴- کلیه داوطلبان بایستی واجد شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی اعلام شده در دفترچه آزمون فوق‌الذکر باشند، درغیراینصورت از ثبت‌نام آنان ممانعت خواهد شد.

۵- در رشته های آزمون دار هر داوطلب باتوجه به ۸۰درصد نمره آزمون و ۲۰ درصد معدل مؤثر حاصل از معدل تراز مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و در رشته های بدون آزمون براساس معدل مؤثر حاصل از معدل تراز مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد گزینش علمی تا چند برابر ظرفیت هر کد رشته محل انجام شده است و هر داوطلب حداکثر تا ۵ کد رشته محل براساس موارد فوق برای سایر مراحل و انجام پذیرش دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی معرفی شده اند.

۶- داوطلبان سهمیه مربی یا رزمندگان در صورت دارابودن ۸۰ درصد حدنصاب آخرین نفر معرفی شده در گزینش آزاد در هر کد رشته محل و داوطلبان سهمیه های ایثارگران در صورت کسب ۷۰ درصد حدنصاب آخرین نفر معرفی شده در گزینش آزاد برای انجام سایر مراحل مصاحبه و پذیرش نهایی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در هر کد رشته محل (حداکثر در ۵ کد) معرفی شده اند.

مدارک مورد نیاز که می‌بایست معرفی‌شدگان برای انجام مراحل مصاحبه همراه خود داشته باشند: 

۱ـ اصل مدرک کارشناسی ارشد (فوق‌لیسانس). 

معرفی‌شدگانی که دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه‌ای هستند، می‌بایست حداکثر تا تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۳ فارغ‌التحصیل شوند (اصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک مطابق فرم مندرج در صفحه ۲۹ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون). 

تبصره- آن‌دسته از دانشجویانی که حداکثر تا تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۳ در یکی از مقاطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه‌ای فارغ‌التحصیل خواهند شد منحصراً مجاز به شرکت در مصاحبه کدرشته محل‌های تحصیلی نیمسال دوم (بهمن‌ماه) می‌باشند.

۲ـ اصل مدرک کارشناسی (لیسانس)

آن‌دسته از معرفی‌شدگانی که فارغ‌التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می‌باشند علاوه بر اصل مدرک کارشناسی ناپیوسته، می‌بایست اصل مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند. 

توجه: معرفی‌شدگانی که به دلائلی قادر به ارائه اصل مدرک یا مدارک مندرج در بندهای ۱ و ۲ فوق نمی‌باشند، لازم است اصل گواهی فارغ‌التحصیلی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک را به همراه داشته باشند. 

۳ـ اصل شناسنامه و یا کارت ملی 

برای تطبیق مشخصات شناسنامه‌ای معرفی‌شده با مشخصات اطلاعات ارسالی از سوی این سازمان. 

۴ـ اصل گواهی مبنی بر اینکه عضو هیأت علمی رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی وزارت متبوع بوده که به تأیید بالاترین مقام مسئول نیز رسیده باشد.

توجه: در صورتیکه برای بررسی مدارک، تعیین صلاحیت علمی و اعلام نمره مصاحبه نیاز به ارائه مدارکی علاوه بر مدارک فوق می‌باشد، مقتضی است موارد مورد نظر در وب‌سایت مؤسسه درج گردد. به داوطلبان توصیه شده است قبل از مراجعه برای انجام مصاحبه، برای اطلاع از نحوه مراجعه و مدارک مورد نیاز هر مؤسسه به وب‌سایت اطلاع‌رسانی مؤسسه ذیربط مراجعه نماید. 

تذکرات مهم:

۱- کلیه معرفی‌شدگان لازم است در بازه زمانی مجاز (۸/۷/۱۳۹۳ تا ۱۴/۷/۱۳۹۳)، فرم صلاحیتهای عمومی مندرج در سایت سازمان سنجش آموزش کشور را تکمیل نمایند. بدیهی است در صورت عدم تکمیل فرم مربوط به صلاحیتهای عمومی، وضعیت علمی آنان بررسی نخواهد شد.

۲- پذیرش نهایی توسط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با توجه به ظرفیت موجود و نتیجه بررسی سوابق علمی، پژوهشی، آموزشی(مصاحبه) صورت می پذیرد و دانشگاهها نسبت به انجام ثبت نام و پذیرش مشروط داوطلبان مستقیماً اقدام 

می نمایند و نتایج نهایی پذیرش به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می شود.

۳- در رشته محل هایی که تعداد قبولین به حد نصاب تشکیل کلاس نرسد تصمیم گیری درخصوص تشکیل کلاس با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مربوط خواهد بود .

 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
آموزش کروکی٬ آموزشگاه معماری٬ آموزشگاه معماری٬ اصول سایه زدن٬ انواع ماژیک راندو٬ پرزانته و راندو٬ پرسپکتیو داخلى٬ پرسپکتیو دید پرنده٬ پرسپکتیو دید ناظر٬ پرسپکتیوو راندو٬ ترسیم فیگور

اطلاعیه سازمان سنجش

اطلاعیه سازمان سنجش

 اطلاعیه سازمان سنجش

پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری نیمسال دوم می توانند در نیمسال اول ثبت نام کنند

دکتر علوی فاضل با اعلام این خبر به روابط عمومی معاونت سنجش و پذیرش گفت: کلیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد و دکترایی که در ذیل کارنامه آنها عبارت «ثبت نام و شروع تحصیل در نیمسال دوم» درج شده است ، با ظرفیت سازی انجام شده این امکان برای آنها بوجود آمد که بتوانند در نیمسال اول مهرماه مشغول به تحصیل شوند. علوی فاضل در ادامه افزود:‌ با توجه به اینکه همواره هدف ما جلب رضایت داوطلبان است و نظر به اینکه مراجعات و درخواستهای زیادی از سوی پذیرفته شدگان مبنی بر امکان ادامه تحصیل در نیمسال اول وجود داشت، تلاشهای بسیاری برای ظرفیت سازی بدین منظور صورت گرفت و این دسته از پذیرفته شدگان می توانند با مراجعه به واحدهای محل پذیرش نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند. علوی فاضل در پایان گفت: با توجه به اینکه کلاسهای پذیرفته شدگان جدید در حال تشکیل است توصیه می شود که این دسته از داوطلبان جهت آغاز به تحصیل در نیمسال اول هرچه سریعتر به واحدهای محل پذیرش مراجعه کنند.

منبع خبری: روابط عمومی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی


sketch٬ آموزش Dmax3٬ آموزش اسکیس٬ آموزش کروکی٬ آموزشگاه معماری٬ آموزشگاه معماری٬ اصول سایه زدن٬ انواع ماژیک راندو٬ پرزانته و راندو٬ پرسپکتیو داخلى٬ پرسپکتیو دید پرنده٬ پرسپکتیو دید ناظر٬ پرسپکتیوو راندو٬ ترسیم فیگور٬ تکنیک های راندو٬ دانلود پلان معماری٬ دانلود پلان ویلا٬ دیاگرام نما و مقطع راندو با آب مرکب٬ راندو با آبرنگ٬ راندو با مداد رنگی٬ راندو با وایتکس٬ راندو چیست٬ راندو در معماری٬ راندو و اسکیس٬ رواشناسی رنگ٬ روش حل مسئله اسکیس٬ ساخت ماکت اتود حجمی٬ سازه در معماری٬ شیت بندی٬ طراحى اقلیمى مقطع٬ طراحی با دست آزاد٬ طراحی منظر٬ فرم معمارانه٬ کاربرد خط در اسکیس٬ کلاسهای اسکیس٬ مدل سازی سه بعدی٬ مقالات آموزشی اسکیس٬ مقالات معماری٬ نکات کلیدی برای اسکیس ارشد٬ هندسه پلان

 

اطلاعیه سازمان سنجش

اطلاعیه سازمان سنجش

   اطلاعیه سازمان سنجش

   پذیرش در رشته محل های جدید مقاطع دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد آغاز شد
دکتر علوی فاضل با اعلام این خبر به معاونت سنجش و پذیرش گفت: پذیرش در رشته محل های جدید مقاطع دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد از ظهر امروز سه شنبه ۱۵ مهرماه آغاز و تا روز شنبه مورخ ۱۹/۷/۹۳ ادامه خواهد داشت. علوی فاضل افزود:‌ داوطلبانی که در آزمون های سال ۹۳ شرکت کرده اند در این مرحله می توانند برای شرکت در تکمیل ظرفیت به سایت www.azmoon.org مراجعه و نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند. وی در خصوص شرکت مجدد در پذیرش رشته محل های جدید کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی گفت: پذیرفته شدگان مراحل قبلی، قبولی آنها حفظ می شود و شرکت در پذیرش در رشته محل های جدید باعث حذف قبولی آنها در مرحله قبل نخواهد شد. لذا پس از اعلام نتایج پذیرفته شدگان می توانند، برحسب علاقه یکی را انتخاب کرده و جهت ثبت نام به واحد مورد نظر مراجعه کنند. معاونت سنجش و پذیرش در ادامه گفت: داوطلبان کارشناسی ارشد در نظر داشته باشند که فقط در رشته های مجموعه امتحانی خود امکان انتخاب رشته را دارند؛ بنابراین امکان ثبت انتخاب رشته از سایر مجموعه های امتحانی در سامانه را نخواهند داشت. به عنوان مثال شرکت کنندگان مجموعه حسابداری و مدیریت مالی می توانند گرایش های مدیریت مالی، حسابداری و حسابرسی را انتخاب کنند. وی در پایان گفت: فقط داوطلبان دکتری که در جلسه مصاحبه حاضر بوده اند، می توانند در این تکمیل ظرفیت شرکت کنند.
منبع خبری:روابط عمومی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی

ثبت نام دوره های دکتری تخصصی پژوهش محور آغاز شد

ثبت نام دوره های دکتری تخصصی پژوهش محور آغاز شد
   ثبت نام دوره های دکتری تخصصی پژوهش محور آغاز شد
دکتر علوی فاضل با اعلام این خبر به روابط عمومی معاونت سنجش وپذیرش گفت: ثبت نام دوره های دکتری تخصصی پژوهش محور دانشگاه آزاد اسلامی ازساعت ۱۶ روز سه شنبه مورخ ۸/۷/۹۳ آغاز و تا روزیکشنبه ۲۷مهرماه ادامه خواهد داشت. متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت www.azmoon.org نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند. علوی فاضل در مورد شرایط ثبت نام گفت: متقاضیان دوره دکتری پژوهش محور باید در گروه علوم انسانی حداقل دارای معدل ۱۸ و در گروه غیرانسانی حداقل دارای معدل ۱۷ در مقطع کارشناسی ارشد باشند. وی در مورد ویژگی های این متد تحصیل گفت: این متد تحصیلی بیشتر متکی بر پژوهش و کار تحقیقی دانشجو زیرنظر استاد راهنما می باشد. لذا با توجه به اینکه یکی از نیازهای کشور ارتباط بین آموزش و صنعت و تجارت است، در این دوره نیز پایان نامه ها می بایست بتواند به نیازهای بازار کار پاسخ مناسبی دهد و در این راستا به رشته تحریر درآید. وی در مورد تفاوت دوره های پژوهش محور با دوره های دیگر گفت: به لحاظ مدرک، استخدام و … هیچ تفاوتی بین مدارک پژوهش محور و دوره های آموزشی و پژوهشی وجود ندارد. فقط در دوره دکتری پژوهش محور تأکید بر این است که دانشجویان، به تحقیقات در زمینه های کاربردی تر موردنیاز کشور رو آورند. وی در مورد نحوه گزینش گفت: پس از پایان ثبت نام اینترنتی، افراد واجد شرایط در کلیه رشته ها به معاونت پژوهشی معرفی خواهند شد تا مصاحبه علمی از آنها صورت گیردو طرحهای تحقیقاتی پیشنهادی آنها مورد بررسی قرارگیرد در نهایت نیز نتیجه آزمون مصاحبه، از طریق معاونت سنجش و پژوهش اعلام خواهد شد. وی در پایان گفت: بخشی از هزینه های دوره تحصیل پژوهش محور از محل اعتبارات طرح های تحقیقاتی اساتید راهنما پرداخت می شود و بخشی از آن را خود دانشگاه متقبل خواهد شد. اما چنانچه به هر دلیل هزینه های دوره توسط استاد راهنما پرداخت نشود، هزینه ها مستقیماً از خود دانشجو اخذ خواهد شد.

sketch٬ آموزش Dmax3٬ آموزش اسکیس٬ آموزش کروکی٬ آموزشگاه معماری٬ آموزشگاه معماری٬ اصول سایه زدن٬ انواع ماژیک راندو٬ پرزانته و راندو٬ پرسپکتیو داخلى٬ پرسپکتیو دید پرنده٬ پرسپکتیو دید ناظر٬ پرسپکتیوو راندو٬ ترسیم فیگور٬ تکنیک های راندو٬ دانلود پلان معماری٬ دانلود پلان ویلا٬ دیاگرام نما و مقطع راندو با آب مرکب٬ راندو با آبرنگ٬ راندو با مداد رنگی٬ راندو با وایتکس٬ راندو چیست٬ راندو در معماری٬ راندو و اسکیس٬ رواشناسی رنگ٬ روش حل مسئله اسکیس٬ ساخت ماکت اتود حجمی٬ سازه در معماری٬ شیت بندی٬ طراحى اقلیمى مقطع٬ طراحی با دست آزاد٬ طراحی منظر٬ فرم معمارانه٬ کاربرد خط در اسکیس٬ کلاسهای اسکیس٬ مدل سازی سه بعدی٬ مقالات آموزشی اسکیس٬ مقالات معماری٬ نکات کلیدی برای اسکیس ارشد٬ هندسه پلان

ثبت نام آزمون EPT دانشگاه آزاد اسلامی

ثبت نام آزمون EPT دانشگاه آزاد اسلامی
ثبت نام آزمون EPT دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر علوی فاضل با اعلام این خبر به روابط عمومی معاونت سنجش و پذیرش گفت: ثبت نام آزمون EPT روز سه شنبه ۱/۷/۹۳ آغاز و تا پنجشنبه ۱۰/۷/۹۳ ادامه خواهد داشت. علوی فاضل در ادامه افزود: متقاضیان برای شرکت در این آزمون با مراجعه به وب سایت EPT.iauset.com نسبت به ثبت نام آنلاین خود اقدام کنند. معاونت سنجش و پذیرش زمان این آزمون را در روز جمعه مورخ ۱۸ مهرماه در تهران اعلام و بیان کرد: ثبت نام شدگان در روز چهارشنبه مورخ ۱۶ مهرماه با مراجعه به وب سایت EPT.iauset.com نسبت به پرینت برگه آزمون ورود به جلسه خود اقدام کنند. وی در پایان گفت: این آزمون فقط در تهران برگزار می شود و داوطلبان محترم یک ساعت قبل از شروع آزمون در محل آزمون حضور به هم رسانند.
sketch٬ آموزش Dmax3٬ آموزش اسکیس٬ آموزش کروکی٬ آموزشگاه معماری٬ آموزشگاه معماری٬ اصول سایه زدن٬ انواع ماژیک راندو٬ پرزانته و راندو٬ پرسپکتیو داخلى٬ پرسپکتیو دید پرنده٬ پرسپکتیو دید ناظر٬ پرسپکتیوو راندو٬ ترسیم فیگور٬ تکنیک های راندو٬ دانلود پلان معماری٬ دانلود پلان ویلا٬ دیاگرام نما و مقطع راندو با آب مرکب٬ راندو با آبرنگ٬ راندو با مداد رنگی٬ راندو با وایتکس٬ راندو چیست٬ راندو در معماری٬ راندو و اسکیس٬ رواشناسی رنگ٬ روش حل مسئله اسکیس٬ ساخت ماکت اتود حجمی٬ سازه در معماری٬ شیت بندی٬ طراحى اقلیمى مقطع٬ طراحی با دست آزاد٬ طراحی منظر٬ فرم معمارانه٬ کاربرد خط در اسکیس٬ کلاسهای اسکیس٬ مدل سازی سه بعدی٬ مقالات آموزشی اسکیس٬ مقالات معماری٬ نکات کلیدی برای اسکیس ارشد٬ هندسه پلان

منابع مورد تایید برای مقاله و تز نویسی دکتری معماری

منابع مورد تایید برای مقاله و تز نویسی دکتری معماری

منابع مورد تایید برای مقاله و تز نویسی دکتری معماری

روش های تحقیق در معماری به قلم لیندا گروت و دیوید وانگ ترجمه علی رضا عینی فر – انتشارات دانشگاه تهران

این کتاب دارای دو بخش می باشد که بخش اول یه گستره تحقیق معماری در پنج فصل می پردازد و در بخش دوم به هفت راهبرد تحقیق اشاره دارد.

روش تحقیق با رویکرد پایانامه نویسی به قلم غلام رضا خاکی – انتشارات فوژان

از عناوین مطرح شده در این کتاب می توان به

پژوهش و جایگاه آن در مدیریت علمی و عملی

نظریه کارکرد و اجزای آن

روش شناسی تحقیق….

مقدمه ایی بر روش تحقیق در علوم انسانی به قلم دکتر محمدرضا عینی فر- انتشارات سازمان مصالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

این کتاب در غالب سیزده فصل به طور مفصل مباحث مربوط به تز نویسی و مقاله نویسی را باز کرده است.از جمله روش های گردآوریاطلاعات، تهیه و تنظیم مقاله علمی و …..

sketch٬ آموزش Dmax3٬ آموزش اسکیس٬ آموزش کروکی٬ آموزشگاه معماری٬ آموزشگاه معماری٬ اصول سایه زدن٬ انواع ماژیک راندو٬ پرزانته و راندو٬ پرسپکتیو داخلى٬ پرسپکتیو دید پرنده٬ پرسپکتیو دید ناظر٬ پرسپکتیوو راندو٬ ترسیم فیگور٬ تکنیک های راندو٬ دانلود پلان معماری٬ دانلود پلان ویلا٬ دیاگرام نما و مقطع راندو با آب مرکب٬ راندو با آبرنگ٬ راندو با مداد رنگی٬ راندو با وایتکس٬ راندو چیست٬ راندو در معماری٬ راندو و اسکیس٬ رواشناسی رنگ٬ روش حل مسئله اسکیس٬ ساخت ماکت اتود حجمی٬ سازه در معماری٬ شیت بندی٬ طراحى اقلیمى مقطع٬ طراحی با دست آزاد٬ طراحی منظر٬ فرم معمارانه٬ کاربرد خط در اسکیس٬ کلاسهای اسکیس٬ مدل سازی سه بعدی٬ مقالات آموزشی اسکیس٬ مقالات معماری٬ نکات کلیدی برای اسکیس ارشد٬ هندسه پلان

سرفصل های دکتری معماری-اسکیس دکتری

سرفصل های دکتری معماری-اسکیس دکتری

سرفصل های دکتری معماری-اسکیس دکتری

با توجه به حجم زیار کتب تخصصی در معماری، و توجه طراحان سوال به این کتب برای طراحی سوالات کنکور دکتری معماری، توصیه می کنیم قبل از شروع برنامه ریزی برای شروع مطالعه برای آمادگی کنکور دکتری معماری، سرفصل های مطرح در این آزمون مطالعه گردد.

برای در یافت سرفصل های دکتری معماری بر روی لینک زیر کلیک کنید.

sketch٬ آموزش Dmax3٬ آموزش اسکیس٬ آموزش کروکی٬ آموزشگاه معماری٬ آموزشگاه معماری٬ اصول سایه زدن٬ انواع ماژیک راندو٬ پرزانته و راندو٬ پرسپکتیو داخلى٬ پرسپکتیو دید پرنده٬ پرسپکتیو دید ناظر٬ پرسپکتیوو راندو٬ ترسیم فیگور٬ تکنیک های راندو٬ دانلود پلان معماری٬ دانلود پلان ویلا٬ دیاگرام نما و مقطع راندو با آب مرکب٬ راندو با آبرنگ٬ راندو با مداد رنگی٬ راندو با وایتکس٬ راندو چیست٬ راندو در معماری٬ راندو و اسکیس٬ رواشناسی رنگ٬ روش حل مسئله اسکیس٬ ساخت ماکت اتود حجمی٬ سازه در معماری٬ شیت بندی٬ طراحى اقلیمى مقطع٬ طراحی با دست آزاد٬ طراحی منظر٬ فرم معمارانه٬ کاربرد خط در اسکیس٬ کلاسهای اسکیس٬ مدل سازی سه بعدی٬ مقالات آموزشی اسکیس٬ مقالات معماری٬ نکات کلیدی برای اسکیس ارشد٬ هندسه پلان

tch٬ آموزش Dmax3٬ آموزش اسکیس٬ آموزش کروکی٬ آموزشگاه معماری٬ آموزشگاه معماری٬ اصول سایه زدن٬ انواع ماژیک راندو٬ پرزانته و راندو٬