اسکیس دکتری

۱۷شهریور ۱۳۹۳

آزمون عملی اسکیس ارشد و دکتری چیست؟ برای ادامه تحصیل دانشجویان رشته معماری, می بایست دانشجویان در آزمون عملی اسکیس ارشد و دکتری شرکت نمایند که در دو مرحله آزمون نظری و آزمون عملی از سوی سازمان سنجش و مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می گردد. در بسیاری از موارد دیده شده است که […]

۰۹شهریور ۱۳۹۳
کاربرد اسکیس در معماری چیست؟

کاربرد اسکیس در معماری چیست؟ قبل از آنکه هر پروژه معماری شکل گیرد, جرقه ای در ذهن طراح سبب بوجود آمدن آن بوده است. حال آنکه طراحی چقدر توانایی تجسم و پردازش آن را داشته باشدو بتواند توسط دست خود آن را بر کاغذ بیان کند, بسته به آن است که در اسکیس زدن چقدر […]