تابستان 93

آثار هنرجویان مدرسه اسکیس ایران که طی آموزش دوره های اسکیس و پرسپکتیو و راندو، تکنیک های ترسیم معمارانه را فراگرفته و ارتقا یافته اند

۰۵شهریور ۱۳۹۳
راندو

محمدمهدی مرز آبادی محمدمهدی مرز آبادی/دانشگاه دماوند/از کتاب معمارانه آرتور .استفاده از راندو با طیف رنگی طوسی. .استفاده از فیگور برای نشان دادن تناسب وحس فضا. .استفاده از رنگ های روشن وتیره درکنار هم برای نشان دادن فرورفتگی ها و بیرون زدگی ها. .تاکید بر راندوی گلدان وسط برای بهتر نشان دادن پس زمینه. تابستان۹۳ […]

۰۵شهریور ۱۳۹۳
راندو

یاسمن ناظری sketch٬ آموزش ۳Dmax٬ آموزش اسکیس٬ آموزش کروکی٬ آموزشگاه معماری٬ اصول سایه زدن٬ انواع ماژیک راندو٬ پرزانته و راندو٬ پرسپکتیو داخلى٬ پرسپکتیو دید پرنده٬ پرسپکتیو دید ناظر٬ پرسپکتیوو راندو٬ ترسیم فیگور٬ تکنیک های راندو٬ دانلود پلان معماری٬ دانلود پلان ویلا٬ دیاگرام نما و مقطع راندو با آب مرکب٬ راندو با آبرنگ٬ راندو با مداد […]

۰۵شهریور ۱۳۹۳

  نگار اکبری/راندو/جلسه سوم/کتاب معمارانه آرتور ۴ .استفاده از راندوی طیف رنگی طوسی قهوه ای وسبز طوسی ترکیب مناسبی ایجاد کرده است. .استفاده از خطوط عمودی و افقی و مورب باعث گرافیکی شدن کار شده است. .راندوی بیشتر مناظر در پس زمینه بنا باعث حجمی شدن کار شده است. .راندوی کم درختان باعث تاکید بیشتر […]

۰۵شهریور ۱۳۹۳

بهاره پورعلی-کلاس اسکیس وراندو-شیت بندی بهاره پورعلی_کلاس اسکیس وراندو_از کتاب معمارانه آرتور۴ .از راندو تک رنگ استفاده شده است. .استفاده از راندو با رنگ متضاد روی زمینه تیره باعث جذابیت کارشده است. .از هاشور مورب برای نشان دادن انعکاس شیشه استفاده شده است. . از سایه برای نشان دادن جهت تابش خورشید استفاده شده است. […]

۰۳شهریور ۱۳۹۳

راندو با ماژیک-محمد امین باغبان محمد امین باغبان/کلاس راندو/جلسه سوم/انتخاب طرح از کتاب معمارانه آرتورجلدچهارم یکی از شیوه های راندو ،استفاده ازیک تونالیته رنگی است که هنرجو بااستفاده مناسب از تون تک رنگ قهوه ایی به یک راندوی موفق دست پیدا کرده است. .سیاه کردن شیشه ها و استفاده از خودکار سفید ،برکاربری حجم و […]

۰۳شهریور ۱۳۹۳

محسن ابراهیمی –کتاب معمارانه آرتور ۳ /راندو /جلسه سوم/از کتاب معمارانه آرتور جلد چهارم از رنگ های خنثی و پخته برای بهتر نشان دادن صفحات عودی و افقی کنار هم استفاده شده است رنگ آسمان به گونه ای انتخاب شده که حجم بنا بهتر نمایان شود. محسن ابراهیمی –کتاب معمارانه آرتور ۳ .در شیت بندی […]

۰۳شهریور ۱۳۹۳

ماهتاب کاکی ماهتاب کاکی/کلاسراندو /جلسه سوم/انتخاب طرح از کتاب معمارانه آرتور جلد اول .آسمان با خطوط افقی از راست به چپ ترسیم شده است و در قسمت های پایین بنا تراکم رنگی بیشتر است. .نکته:ترکیب مداد با ماژیک به کیفیت بهتر راندو کمک کرده است. مهتاب کاکی/کلاس راندو واسکیس/از کتاب معمارانه آرتور .در راندواز فیگور […]

۰۳شهریور ۱۳۹۳

محمدرضا جاسبی محمدرضا جاسبی/دوره راندو/جلسه سوم/انتخاب طرح از کتاب معمارانه آرتور جلد چهارم از رنگ های روشن وتیره برای بهتر نشان دادن خطوط عمودی وافقی استفاده شده است. .وبرای بهتر نشان دادن حجم ،آسمان را بارنگ زرد تند نشان داده است.   محمدرضا جاسبی/ کلاس راندو واسکیس/از کتاب معمارانه آرتور .ترسیم دایره ی موج حاصل […]

۰۳شهریور ۱۳۹۳

دلارام رفعت /جلسه سوم/راندو/از کتاب معمارانه آرتور جلد چهارم با توجه به استفاده از صفحات افقی و عمودی در طرح از رنگ خاکستری برای بهتر نشان دادن صفحات عمودی استفاده شده است. با تاکید بر پوشش گیاهی وآسمان حجم بهتر نشان داده شده است. دلارام رفعت/کلاس راندو واسکیس/از کتاب معمارانه آرتور۴ .راندوی آسمان به صورت […]

۰۳شهریور ۱۳۹۳

شادی لطفی شادی لطفی / کلاس پرسپکتیو / انتخاب طراح از کتاب معمارانه آرتور جلد ۴ استفاده از خطوط قوی و اسکیسی می تواند خود به ارائه بهتر حجم معماری کمک کند. ترسیم سایه با استفاده از هاشور با قلم خودنویس به گویایی ارائه منجر شده است. ترکیب پلان و سایت پلان از نقاط قوت […]