کامران طباطبایی دیبا

کامران دیبا در سال ۱۳۱۵ خورشیدی در تهران متولد شد . به سال ۱۹۶۴ میلادی در رشته معماری با مقطع کارشناسی ، از دانشگاه هاردوارد در واشنگتن دی . سی فارغ التحصیل شد .

از جمله مسئولیت های دیبا می توان به :

عضو گروه طراحی شهر کلمبیا ، مریلند ، موسس دفتر خصوصی خود در تهران در سال (۱۳۵۰-۱۳۴۴) از آثار تالیفی و فعالیت های هنری او می توان به :

 • نمایشگاه انفرادی در گالری ریالینی آمریکا و شرکت دربی ینال پاریس و ونیز
 • کتاب ساختمان ها  و پروژه های کامران دیبا
 • انتشارات گرد هاتیه
 • نمایشگاه مدرنیته یک پروژه نا تمام
 • فستیوال اتون
 • نمایشگاه یکصد سال معماری در جهان
 • نمایشگاه باغ های شرق در گالری دولتی ایقا

از پروژه ها و کارهای معماری او می توان به :

 • پارک و فرهنگسرای یوسف آباد (شفق فعلی ۱۹۶۹-۱۹۶۶ م
 • اردوگاه ساحلی کودکان یتیم در نوشهر ۱۹۶۹-۱۹۶۶ م
 • طرح دانشگاه جندی شاپور در اهواز
 • ساختمان امور اداری
 • استراحتگاه صنعت نفت در وساحل و ساختمان دفتر کار مخصوص
 • موزه ی هنرهای معاصر تهران

کامران دیبا همواره در دو دنیای متفاوت یعنی هنر و معماری زیسته است . دیبا همزمان با معماری ، نقاشی را در دهه های پایانی دهه ی ۳۰ خورشیدی آغاز کرد . پیوند ژرف ریبا با ریشه های فرهنگی کسور خویش سبب شده تا در شیوه های هنری خود در جست و جوی هویت فرهنگی ملی ، از راه دور با دیگر نقاشان ایرانی همگام باشد .