چه مواردی به کسب نمره بیشتر در آزمون اسکیس ارشد و دکتری کمک می کند؟

آنچه در این آزمون منجر به کسب نمره بیشتر در آزمون اسکیس ارشد و دکتری است, ارائه شیت هایی است که حاوی اطلاعات کافی از بعد عملکردی, حجمی, فضایی, اقلیمی و دیگر موارد باشد. بنابراین قبل از هرچیز داوطلب آزمون عملی اسکیس در مقاطع ارشد و دکتری, می بایست از اطلاعت کافی راجع به طراحی معماری, مبانی نظری معماری, مبانی اقلیمی, مبانی زیبا شناسی و اصول طراحی سازه ای برخوردار باشد تا آنها را در قالب اطلاعات ترسیمی معماری ارائه دهد.

لذا توصیه می گردد همواره داوطلب از مطالعه کافی در حیطه مبانی نظری معماری برخوردار باشد. حتی ارائه این مطالب به صورت تحلیل های ساده و گرافیکی نشان دهنده تسلط داوطلب بر حیطه طراحی معماری می باشد.

در مرحله بعد توصیه می گردد داوطلب با ممارست و تمرین به تقویت هماهنگی دست و ذهن خود مبادرت بورزد تا به اصطلاح دست او به ترسیم به صورت دست آزاد عادت کند. از آنجایی که در طول تحصیلات آکادمیک, دانشجویان بیشتر راغب به استفاده از نرم افزارهای معماری هستند, لازم است تا در حین استفاده از نرم افزارهای کاربردی مورد نظر رشته معماری, همواره به ترسیم اسکیس و اتودهای دستی نیز بپردازد که برای تقویت مهارت اسکیس زدن داوطلب شرکت در دوره هایی که مخصوصا برای این منظور فراهم شده است, شرکت نماید تا بتواند در مدت زمان نامحدود به خواسته های موضوع پاسخ گوید.

داوطلب همواره به این موضوع توجه داشته باشد که پتانسیل و توانایی خود را بسنجد و در آن زمینه که ضعیفتر است وقت بگذارد. بطور مثال داوطلب در زمینه ترسیم پلان مهارت لازم را دارد, اما در زمینه ترسیم پرسپکتیو, نیاز به تمرین بیشتری دارد. بدیهی است که ترسیم پلان خوب به تنهایی کمکی به کسب نمره نمی کند و تنها داوطلب در آزمون عملی اسکیس نمره ترسیم پلان را دریافت می کند و یا در موارد دیگر …