وارطان هوانسیان

وارطان هوانسیان در سال ۱۲۷۴ در خانواده ایی ارمنی در تبریز به دنیا امد. پس از اتمام تحصیلات متوسطه خود، در کارگاهی به طراحی نقش قالی مشغول شد.اما تصمیم گرفت تا برای ادامه تحصیل به مدرسه مخصوص معماری در کشور فرانسه برود و تحصیلات خود را در سال ۱۳۰۱به پایان رساند.

مدتی در شهرپاریس در دفترخصوصی خود مشغول به کارشد اما سالها بعدتصمیم گرفت تا به ایران بازگردد و استخدام دولت شود.اودر اداره ی ساختمان شهربانی مشغول به خدمت شد و در مسابقه ی طراحی هنرستان دختران در تهران به سال ۱۳۱۴،مقام اول را کسب نمود.

سبک کارهای وارطان را باید در معماری مدرن قبل ازجنگ جهانی دوم، در حال وهوای سبک آرت نوی فرانسه و مدرسه باهاوس آلمان وکارهای معمارانی نظیرآگوست پره،آدولف لوس و لوکوربوزیه جست وجوکرد.

ازکارهای مهم وارطان می توان به هتل دربند،مهمانخانه ی راه آهن تهران، مجتمع های آپارتمانی شاه رضا،بانک سپه تهران و اصفهان اشاره کرد.

  • میراث سبک وارطان را می توان در عدم استفاده ار تقارن، رعایت اصول عقلانی و عملی ،خالص گرایی فرم هاو کنش متقابل و جسورانه ی حجم و فضای فرم ها،پنجره های افقی به سبک معماری لوکوربوزیه،ایجاد خم در نبش ساختمان های دونبش، نماوپیش امدگی و روکارسازی های سیمانی آمیخته با رنگ های مختلف ، پلکان های معلق ، لبه های سیمانی بالای پنجره ها،دور ساده سقف یا به اصطلاح«چفته ی وارطان» یافت.