نهال جباری-کتاب معمارانه آرتور-اسکیس و راندو

برای گرافیکی شدن کار برای راندوی نمای ساختمان از خطوط عمودی استفاده شده است.

.برای تاکید بر بنا در آسمان از رنگ طوسی استفاده شده است.

نهال جباری-اسکیس وراندو

نهال جباری-اسکیس وراندو

نهال جباری-کتاب معمارانه آرتور

.از دو طیف رنگی طوسی وزرد در راندوی بنا استفاده شده که این تضاد باعث جذابیت راندو شده است.

.چون بنا عمودی است خطوط افقی که در راندوی آن به کار رفته  باعث ایجاد هماهنگی شده است.

. تفاوت راندوی پس زمینه به چشم خوش آیند می آید.

 

نهال جباری-اسکیس وراندو

نهال جباری-اسکیس وراندو

نهال جباری-کتاب معمارانه آرتور

.از رنگ های خام و پخته کنار هم در راندوی آسمان استفاده شده است.

.جهت تابش خورشید را با ایجاد سایه نمایش داده شده است.

از خطوط مورب و استفاده از نقطه در راندوی نما باعث گرافیکی شدن کار شده است.

 

نهال جباری-اسکیس وراندو

نهال جباری-اسکیس وراندو

sketch٬ آموزش ۳Dmax٬ آموزش اسکیس٬ آموزش کروکی٬ آموزشگاه معماری٬ اصول سایه زدن٬ انواع ماژیک راندو٬ پرزانته و راندو٬ پرسپکتیو داخلى٬ پرسپکتیو دید پرنده٬ پرسپکتیو دید ناظر٬ پرسپکتیوو راندو٬ ترسیم فیگور٬ تکنیک های راندو٬ دانلود پلان معماری٬ دانلود پلان ویلا٬ دیاگرام نما و مقطع راندو با آب مرکب٬ راندو با آبرنگ٬ راندو با مداد رنگی٬ راندو با وایتکس٬ راندو چیست٬ راندو در معماری٬ راندو و اسکیس٬ رواشناسی رنگ٬ روش حل مسئله اسکیس٬ ساخت ماکت اتود حجمی٬ سازه در معماری٬ شیت بندی٬ طراحى اقلیمى مقطع٬ طراحی با دست آزاد٬ طراحی منظر٬ فرم معمارانه٬ کاربرد خط در اسکیس٬ کلاسهای اسکیس٬ مدل سازی سه بعدی٬ مقالات آموزشی اسکیس٬ مقالات معماری٬ نکات کلیدی برای اسکیس ارشد٬ هندسه پلان