ندا آقارضایی، اسکیس و راندو  _از کتاب معمارانه آرتور

.شاخص کردن صفحات عمودی بیرونی بنا با راندوی متفاوت از خود بنا.

.از فیگور در راندو برای نشان دادن حس فضا استفاده شده است.

.راندوی آسمان و کف با هم همخوانی دارد واز خطوط منظم با تکنیک تاچ استفاده شده، که برای گرافیکی شدن کار و حس فضا از راپید باخطوط متفاوت روی کار استفاده شده است.

.در راندو از هاشور با خطوط مورب استفاده شده که جهت تابش خورشید را نشان دهد.

.راندوی مناظر با رنگ گرم و خنثی کنارهم قرار گرفته است باعث جذابیت کار شده است.

ندا آقارضایی_کلاس اسکیس و راندو_استاد آرتور امید آذری

ندا آقارضایی_کلاس اسکیس و راندو_استاد آرتور امید آذری

ندا آقا رضایی-اسکیس و راندو

.توضیحات روی پلان به درک بهتر بنا افزوده است.

.ایجاد سایه روی بنا برای نشان دادن جهت تابش خورشید.

.راندوی آسمان با خطوط منظم صورت گرفته است.

.ایجاد انعکاس محیط پیرامون به جذابیت راندو افزوده است.

.از فیگور برای نشان دادن مقیاس و حس بهتر بنا استفاده شده است.

.ایجاد قاب سفید دور پنجره ها به بزرگنمایی آن ها کمک کرده است.

تابستان ۹۳

 

ندا آقارضایی-اسکیس وراندو

ندا آقارضایی-اسکیس وراندو

sketch٬ آموزش ۳Dmax٬ آموزش اسکیس٬ آموزش کروکی٬ آموزشگاه معماری٬ اصول سایه زدن٬ انواع ماژیک راندو٬ پرزانته و راندو٬ پرسپکتیو داخلى٬ پرسپکتیو دید پرنده٬ پرسپکتیو دید ناظر٬ پرسپکتیوو راندو٬ ترسیم فیگور٬ تکنیک های راندو٬ دانلود پلان معماری٬ دانلود پلان ویلا٬ دیاگرام نما و مقطع راندو با آب مرکب٬ راندو با آبرنگ٬ راندو با مداد رنگی٬ راندو با وایتکس٬ راندو چیست٬ راندو در معماری٬ راندو و اسکیس٬ رواشناسی رنگ٬ روش حل مسئله اسکیس٬ ساخت ماکت اتود حجمی٬ سازه در معماری٬ شیت بندی٬ طراحى اقلیمى مقطع٬ طراحی با دست آزاد٬ طراحی منظر٬ فرم معمارانه٬ کاربرد خط در اسکیس٬ کلاسهای اسکیس٬ مدل سازی سه بعدی٬ مقالات آموزشی اسکیس٬ مقالات معماری٬ نکات کلیدی برای اسکیس ارشد٬ هندسه پلان