نادر خلیلی نویسنده ، مهندس ، معمار پس از پنج سال سفر و پژوهش آثاری ارزشمند در زمینه معماری ایرانی بر جای گذاشته است .

نادر خلیلی مبتکر خانه های سرامیکی (گلتافتن) ، متولد سال ۱۳۱۵ تهران است که تحصیلات و تجربیات خود را در ایران و  آمریکا کسب کرده است . کتاب های تنها دویدن و خانه های سرامیکی او در سطح جهانی و تجدید چاپ شده است .

مهندس خلیلی برنده جوائز “تکنولوژی ممتاز ” از انیستیتوی معماران آمریکا و در ” طرح معماری ” از سازمان ملل متحد جهت اسکان برای محرومین جهان شده است .

طرح های پیش تاز ملل متحد جهت اسکان بر روی کره ی ماه بر اساس فلسفه یکتایی ارکان (آب ، باد ، خاک و آتش )  و معماری و شهرسازی سنتی کویری ایران چندین بار در کنفرانس های بین المللی فضایی ارائه و منتشر شده است .

از آثار ارزشمند نادر خلیلی می توان به به کتاب تنها دویدن اشاره داشت او می گوید :

( این کتاب را در بیایان ها و روستاهای ایران …نوشتم . قهرمانان این کتاب در حقیقت ، مردم ساده و زنده دل ایران هستند  . کسانی که در گنجینه سنت و فرهنگ غنی ما در دلشان نهفته است )

خلیلی همچون حسن فتحی در پی احیای سازه های سنتی بوده است . اندیشه او بیش از هر چیزی متوجه انسان ها است .