اولویت بندی
منابع آزمون دکتری معماری – دانشگاه سراسری

عنوان کتاب

عنوان درس
***Essential Word For TOEFL-1زبان عمومی
***۲- ۵۰۴Essential word
****۴۰۰Must have Words for the TOEFL-3
******۱۱۰۰Words you need to know-4
****Vocabulary   for the high school student -5
*****LONGMAN(Preparation course for the TOEFL the PAPER TEST)-6
*****BARRON’S (How to prepare for TOEFL)-7
*****BARRON’S (SAT)-8
*****ETS(Official Guide for the TOEFL TEST)-9
*****۱-  مبانی فیزیک ساختمان ۲ تنظیم شرایط محیطی – زهرا قیابکلو (انتشارات جهاد دانشگاهی امیر کبیر )تنظیم شرایط محیطیمبانی تکنولوژی معماری و تکنولوژی پیشرفته معماری
****۲- اقلیم معماری – مرتضی کسمایی (انتشارات خاک )
***۳-سرمایش غیر فعال – زهرا قیابکلو ( انتشارات جهاد دانشگاهی امیر کبیر )
**۴-سیستم های خورشیدی غیر فعال – مازریا – ترجمه بیژن آقا زاده
**۵-اقلیم تهویه ، معماری – محمدرضا سلطان دوست ( یزدا )
*****۱-تاسیسات مکانیکی برای دانشجویان معماری – محمدرضا سلطان دوست (انتشارات یزدا )تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ساختمان
***۲-مبانی فیزیک ۱ آکوستیک – زهرا قیابکلو ( انتشارات جهاد دانشگاهی امیر کبیر )
***۳-مبانی فیزیک ساختمان ۳ نور و روشنایی زهرا قیابکلو (انتشارات جهاد دانشگاهی امیر کبیر )
***۴-جزوه دکتر زهرا قیابکلو ( دانشگاه تهران ) ( انتشارات مرکز معماری ایران)
*۵-معماری روشنایی – شاهین حیدری ( انتشارات دانشگاه تهران )
***مباحث مقرات ملی ۱۳، ۱۴ ، ۱۶، ۱۸، ۱۹
****۱-درک رفتار سازه ها محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )ایستاییوسیستم های ساختمانی
****۲-سازه در معماری – محمود گلابچی (انتشارات دانشگاه تهران )
****۳-مبانی سازه برای معماران – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )
***۴-ساختمان ها چگونه عمل می کنند – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )
***۵-صفحات طوسی کتاب ها یاستاتیک کاربردی برای دانشجو معماری و عمران و مقاومت کاربردی برای دانشجویان معماری و عمران – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )
***۶-طراحی لرزه ای برای معماری – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )
*۷-معمار مهندس – ساختار – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )
*۸-سیستم های ساختمانی آینده – محمود گلابچی( انتشارات دانشگاه تهران )
*۹-پوسته ها و ورق های تاشده – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )
*۱۰-سازه مشبک فضایی – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )
*۱۱-سازه به مثابه معماری – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )
*۱۲-صفحات طوسی کتاب های طراحی ساختمان های بتنیو طراحی ساختمان های فولادی – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )
*۱۳-معماری دیجیتال – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )
*****۱۴-ایستایی و فن ساختمان – مجتبی فاطمی ( انتشارات دانشگاه تهران )
****۱۵- معماری آرکی تایپی – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )

 

****۱۶-طبیعت منبع الهام – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )
****۱-فناوری نانو در معماری و مهندسی ساختمان – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )عناصر ، جزئیاتومصالح ساختمانی
****۲-جزئیات ارتقا نوین ساختمانی – محمود گلابچی (انتشارات دانشگاه تهران)
*****۳-جزئیات ارتقا دهنده معماری – محمود گلابچی (انتشارات دانشگاه تهران)
*****۴-درس گفتار عناصر و جزئیات و مصالح مهندس سینا شریفی (انتشارات مرکز معماری ایران)
***۵-ساختمان های فولادی برای دانشجویان معماری و عمران – محمود گلابچی (انتشارات دانشگاه تهران)
***۶-طراحی ساختمانه ای بتنی برای دانشجویان معماری و عمران – محمود گلابچی (انتشارات دانشگاه تهران)
*****۱- سبک شناسی معماری ایرانی – محمد کریم پیر نیا (انتشارات سروش دانش)معماری ایران
**۲- معماری اسلامی – محمد کریم پیرنیا (انتشارات سروش دانش)
*****۳- درس گفتار معماری اسلامی دکتر متدین (دانشگاه تهران) (انتشارات مرکز معماری ایران)
****۴- معماری ایرانی – غلامحسین معماریان (انتشارات سروش دانش)
****۵- خشت و خیال – کامبیز نوایی و کامبیز حاج قاسمی (انتشارات سروش)
**۶- معماری اسلامی – الکساندر پاپادوپولو ترجمه حشمت ا… جزئی
*******۷- مسجد مکانی برای معراج مومن – مهندس بهشتی – انتشارات روزنه
*****۱-پست مدرنیته و معماری – امیر بانی مسعود – (انتشارات خاک)معماری معاصر
*****۲-از زمان و معماری – منوچهر مزینی (انتشارات شهیدی)
*****۳-معماری غرب ریشه ها و مفاهیم – امیر بانی مسعود (انتشارات خاک)
***۴-معماری و شهرسازی قرن بیستم – لامپونیانی ترجمه لادن اعتضادی (انتشارات دانشگاه شهید بهشتی)
**۵-فضا زمان معماری – گیدئون زیگفرید – منوچهر مزینی (انتشارات علمی و فرهنگی)
***۶-جزوه معماری معاصر حامد کامل نیا (دانشگاه فردوسی مشهد) (انتشارات مرکز معماری ایران)
*****۷-معماری معاصر از شرق تا غرب – حامد کامل نیا، محمد جوتد مهدوی نژاد (انتشارات علم معمار).
*****۱-هنر در گذر زمان – هلن گاردنر ترجمه فرامرزی ( انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران )معماری جهان
****۲-معماری غرب ریشه ها و مفاهیم – امیر بانی مسعود ( انتشارات خاک)
**۳-سیر اندیشه های معماری – محمد جواد مهدوی نژاد ( انتشارات جهاد دانشگاهی تهران )
**۴- جزوات دکتر لادن اعتضادی ( دانشگاه بهشتی ) و دکتر خوشنویس ( دانشگاه تهران )
*****۱-در آمدی بر هویت اسلامی در معماری – نقره کار ، حمزه نژاد ، کرمانی ، ورازانی (فرهنگستان هنر )مبانی نظری پیشرفته معماری
*****۲-مبانی نظی معماری – نقره کار ( انتشارات پیام نو ر)
**۳-معرفت و معنویت ( ۳۸۱ شمسی ) سید حسین نصر
**۴-هنر و معنویت ( مجموعه مقالاتی در زمینه حکمت هنر ) – شوان ، گنون ، کوماراسوامی ، نصر
***۵- معماری و هویت – نوشته کریس ابل ، ترجمه ی دکتر فرح حبیب ، تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی .
***۶-سیری در مبانی نظری معماری – غلامحسین معماریان ( سروش دانش )
**۷-مبانی معماری و شهر سازی – هاشم قاسم زاده
***۸-سنت و بدعت در آموزش معماری – خیسی حجت – ( دانشگاه تهران )
***۹- آفرینش نظریه معماری : نقش علوم رفتاری در طراحی محیط – علیرضا معینی فر
***۱۰-حس وحدت ، نادر اردلان ولاله بختیار
***۱۱-زیبا شناسی در معماری – یورگ گروتر – ترجمه جهان شاه پاکزاد ( انتشارات شهید بهشتی )

منابع:کتابخانه ملی،مرکز معماری ایران.