اولویت بندی
منابع آزمون دکتری معماری ( دانشگاه آزاد )

عنوان کتاب

عنوان درس
*****Essential Word For toefl-1زبان عمومی و تخصصی
*****۲- کتاب ۵۰۴ لغت فارسی عمومی‰( نرم افزار ۵۰۴ MAXIMUM learning انتشارات نارسیس)
****۳- زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته معماری – دکتر حسن رستگار پور ( اتشارات سمت )
****۴-انگلیسی برای دانشجویان معماری – دکتر حسین فرهادی – پروانه توکلی ( انتشارات سمت )
*****۵-زبان تخصصی معماری – محمد جواد مهدوی نژاد ( اولویت با فصول ۲و۳و۴)( انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران )
*****۶-کتاب زبان دکتری ( انتشارات فرهیختگان دانشگاه تهران )
****۷-کتاب آزمون عمومی دکتری نیمه متمرکز (انتشارات آزاده )
*****۱- سبک شناسی معماری ایرانی – کریم پیر نیا ( انتشارات سروش دانش )   
**۲-معماری اسلامی – کریم پیر نیا ( انتشارات سروش پیر دانش )
*****۳-جزوه معماری اسلامی – دکتر متدین – دانشگاه تهرانشناخت معماری ایران ( آرا و مصادیق )دروس تاریخ
***۴- معماری ایرانی – غلامحسین معماریان ( انتشارات سروش دانش )
*****۵- درس گفتار معماری اسلامی دکتر متدین ( دانشگاه تهران ) ( انتشارات مرکز معماری ایران )
***۶- خشت و خیال – کامبیز نوایی و کامبیز حاج قاسمی ( انتشارات سروش )
**۷-معماری اسلامی – الکساندر پاپا دو ولو ترجمه حشمت ا… جزئی
**۸-مسجد مکانی برای معراج مومن – مهندس بهشتی – انتشارات روزنه
*****۱-معماری معاصر غرب – وحید قبادیان ( انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی )شناخت و تحلیل معماری و معاصر 
*****۲- از زمان و معماری – منوچهر مزینی ( انتشارات شهیدی )
*****۳-معمار ی غرب – ریشه ها و مفاهیم – امیر بانی سمعود ( انتشارات خاک )
**۴-معماری و شهر سازی قرن بیستم – لادن اعتضادی ( انتشارات دانشگاه شهید بهشتی )
**۵-فضا زمان معماری – گیدئون زیگفرید – منوچهر مزینی ( انتشارات علمی و فرهنگی)
***۶-جزوه معماری معاصر – دکتر حامد کامل نیا – دانشگاه فردوسی مشهد ( انتشارات مرکز معماری )
*****۷-پست مدرنیته و معماری – امیر بانی مسعود – ( انتشارات خاک )
*****۱-آشنایی با معماری جهان – ابراهیم زارعی ( انتشارات فن اوران )شناخت و تحلیل معماری جهان
*****۲-معماری غرب ریشه ها و مفاهیم – امیر بانی مسعود ( انتشارات خاک )
*****۳- سیر اندیشه های معماری – محمد جواد مهدوی نژاد ( انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران )
**۴-جزوات دکتر لادن اعتضادی ( دانشگاه بهشتی ) و دکتر خوشنویس ( دانشگاه تهران )
*****۵-هنر در گذر زمان – هلن گاردنر ترجمه فرامرزی ( نشر نگاه )
***۱- در آمدی بر هویت اسلامی در معماری – نقره کار ، حمزه نژاد ، کرمانی ، ورازانی ( فرهنگستان هنر )  

مبانی نظری و معماری

 

*****۲-مبانی نظری معماری – نقره کار ( انتشارات پیام نور )
**۳-معرفت و معنویت – (۱۳۸۱ شمسی ) سید حسین نصر
***۴-معماری و هویت – فرح حبیب ، تهران ( دانشگاه آزاد اسلامی )
**۵- سنت و بدعت در آموزش معماری – عیسی حجت – ( دانشگاه تهران )
****۶- مبانی معماری و شهر سازی – هاشم قاسم زاده
****۷- مبانی نظری معماری – غلام حسین معماریان ( سروش دانش )
***۸– آفرینش نظریه معماری – نقش علوم رفتاری در طراحی محیط – علیرضا عینی فر( دانشگاه تهران )
***۹- زیبا یی شناسی در معماری یورگ گروتر – ترجمه جهان شاه پاکزاد ( انتشارات شهید بهشتی )
***۱۰- حس وحدت – نادر اردلان و لاله بختیار  
**۱۱- هنر و معنویت ( مجموعه مقالاتی در زمینه حکمت هنر ) – شوان ، گئون ، کوماراسوامی ، نصر

منابع:کتابخانه ملی،مرکز معماری ایران.