ماکسیم سیرو ،معمارکاروانسراهای ایران Maxime Siroux

ماکسیم سیرو در ۲۵ اکتبر ۱۹۰۷ در شهر لورنی زاده شد. او از همان سالهای جوانی به هنر معماری علاقه داشت و بعد از تحصیلات متوسطه دیپلم خود را در ۱۹۲۶ در رشته ادبیات دریافت کرد. وی در سال ۱۹۲۸در کنکورمدرسه عالی ملی هنرهای زیبای پاریس برگزیده شد. ماکسیم در این رشته بسیار موفق بود و توانست با درجه عالی درسال ۱۹۳۴دیپلم معماری خود را اخذنماید. وی قبل از آن و در سال ۱۹۳۳سرپرست یک تیم باستان شناسی در ایران بودکه سرآغاز آشنایی وی با هنر و معماری سرزمین ایران گردید.از سال ۳۹-۱۳۳۶ در دانشگاه فنی دانشگاه تهران با سمت استاد ساختمان تدریس می کرد. از سال ۱۹۴۰تا ۱۳۴۵با حفظ همان کرسی در دانشگاه هنرهای زیبای تهران نیز مشغول فعالیت بود. او همزمان در ساخت بناهای مهمی چون دانشگاه تهران و موزه ایران باستان مشارکت می کرد.

  • او از سال ۱۹۴۶مامور آن گردید تا بناهای باستانی ایران را گردآوری کند و حاصل مطالعات او تحت عنوان کتابی تحت عنوان کار و کاروانسراهای ایران در قاهره منتشر شد.

منبع :مجله معماری و فرهنگ ، شماره ۵۲