راندو در معماری

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های معماری اسلامی بهار ۱۳۹۴

«پژوهش های معماری اسلامی»
فصلنامه علمی پژوهشی
دوره ۳، شماره ۱، بهار ۱۳۹۴

قطب علمی معماری اسلامی (مستقر در دانشگاه علم و صنعت ایران) در راستای فراهم نمودن بسترهای مناسب توسعه و ارتقاء کمّی و کیفی پژوهش و نشر دستاوردها، تحقیقات و تجارب علمی و هنری پژوهشگران داخلی و خارجی اقدام به انتشار مجله علمی پژوهشی «پژوهش های معماری اسلامی» با اعطای درجه علمی-پژوهشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نموده است. این نشریه به دو زبان فارسی و انگلیسی (در قالب چکیده تفصیلی مقالات) منتشر می شود و دربر گیرنده زمینه های مرتبط با معماری و شهرسازی اسلامی خواهد بود.

آنچه در این شماره می خوانید:

– بررسی تطبیقی هنجارهای ریخت‏شناسی شهرسازی اسلامی دربافت تاریخی، (موردکاوی: محله سرچشمه شهر گرگانپ/ مصطفی بهزادفر، نوشین رضوانی

– الگوواره دانش روانشناسی محیط در تعامل با اندیشه اسلامی/ مسعود ناری قمی ، مینو قره بیگلو

– ساحت مجهول در معماری، لزوم بررسی ابعاد معرفت شناختی انسان در معماری/ سجاد ریش سفید نوش آبادی، آزیتا بلالی اسکویی ، محمد علی کی نژاد

– تبیینِ نقشِ آموزشیِ فضای باز در مدارس ایران با مطالعه تطبیقی مدارس سنتی تا معاصر (نمونه‌های موردی: مدرسه‌های چهارباغ، دارالفنون و البرز)/ سارا طاهرسیما ، هما ایرانی بهبهانی ، کاوه بذرافکن

– میراث معماری اسلامی در ادراک سیاحان خارجی قرون یازدهم تا سیزدهم ﻫ.ق. مطالعه موردی: تحلیل کیفیت بقای کالبدی مسجد کبود بر مبنای بازخوانی مستندات تاریخی/ محمدباقر کبیرصابر ، مهناز پیروی

– تزئینات آجرکاری سلجوقیان و تداوم آن در تزئینات دوران خوارزمشاهی و ایلخانی/ عاطفه شکفته ، حسین احمدی ، امید عودباشی

– واکاوی تحلیلی معنای کاربردی چهارباغ در کتاب‎ها و نوشته‎های سده هشتم تا یازدهم هجری/ محمد مسعود ، احمد امین پور ، حمید آقاشریفیان اصفهانی
دریافت مقالات
منبع خبر: www.MemarNews.com

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,