فرانک رسایی مهر-دماوند- کتاب معمارانه آرتور-اسکیس وراندو

فرانک رسایی مهر-دماوند- کتاب معمارانه آرتور-اسکیس وراندو

.از راندو با رنگ های خنثی استفاده شده است.

. از نقطه و خطوط برای گرافیکی کردن کار استفاده شده است.

راندو آسمان به صورت نامنظم به کار رفته است.

بزرگنمایی پنجره ها با ایجاد قاب در دور آن و راندوی متضاد و روشن برای نشان دادن جزئیات آن به کار رفته است.

.از راندو با رنگ های خنثی استفاده شده است.

فرانک رسایی مهر-اسکیس وراندو

فرانک رسایی مهر-اسکیس وراندو

  مدرسه اسکیس ایران – استاد آرتور امید آذری

sketch٬ آموزش Dmax3٬ آموزش اسکیس٬ آموزش کروکی٬ آموزشگاه معماری٬ آموزشگاه معماری٬ اصول سایه زدن٬ انواع ماژیک راندو٬ پرزانته و راندو٬ پرسپکتیو داخلى٬ پرسپکتیو دید پرنده٬ پرسپکتیو دید ناظر٬ پرسپکتیوو راندو٬ ترسیم فیگور٬ تکنیک های راندو٬ دانلود پلان معماری٬ دانلود پلان ویلا٬ دیاگرام نما و مقطع راندو با آب مرکب٬ راندو با آبرنگ٬ راندو با مداد رنگی٬ راندو با وایتکس٬ راندو چیست٬ راندو در معماری٬ راندو و اسکیس٬ رواشناسی رنگ٬ روش حل مسئله اسکیس٬ ساخت ماکت اتود حجمی٬ سازه در معماری٬ شیت بندی٬ طراحى اقلیمى مقطع٬ طراحی با دست آزاد٬ طراحی منظر٬ فرم معمارانه٬ کاربرد خط در اسکیس٬ کلاسهای اسکیس٬ مدل سازی سه بعدی٬ مقالات آموزشی اسکیس٬ مقالات معماری٬ نکات کلیدی برای اسکیس ارشد٬ هندسه پلان