فاطمه کاظمی-کتاب معمارانه آرتور-اسکیس وراندو

ایجاد سایه برای نشان دادن جهت نور خورشید در بنا.

.از فیگور برای نشان دادن تناسب در بنا استفاده شده است.

در راندو از خطوط مورب و چرخان برای نشان دادن متریال در بنا استفاده شده است.

در راندوی کف و پس زمینه هماهنگی وجود دارد.

راندوی پس زمینه با رنگ متفاوت برای تاکید بیشتر نمای ساختمان است.

.استفاده از خطوط و نقطه برای گرافیکی کردن کار.

فاطمه کاظمی-اسکیس وراندو

فاطمه کاظمی-اسکیس وراندو

.برای تاکید بیشتر بنا از راندوی نامنظم در پس زمینه استفاده شده است.

.خطوط عمودی برای نشان دان متریال به کار برده شده است.

.استفاده از راپید سفید برای نشان دادن هوای متفاوت که زیبایی خاصی به کار داده است

 

فاطمه کاظمی-اسکیس وراندو

فاطمه کاظمی-اسکیس وراندو

sketch٬ آموزش ۳Dmax٬ آموزش اسکیس٬ آموزش کروکی٬ آموزشگاه معماری٬ اصول سایه زدن٬ انواع ماژیک راندو٬ پرزانته و راندو٬ پرسپکتیو داخلى٬ پرسپکتیو دید پرنده٬ پرسپکتیو دید ناظر٬ پرسپکتیوو راندو٬ ترسیم فیگور٬ تکنیک های راندو٬ دانلود پلان معماری٬ دانلود پلان ویلا٬ دیاگرام نما و مقطع راندو با آب مرکب٬ راندو با آبرنگ٬ راندو با مداد رنگی٬ راندو با وایتکس٬ راندو چیست٬ راندو در معماری٬ راندو و اسکیس٬ رواشناسی رنگ٬ روش حل مسئله اسکیس٬ ساخت ماکت اتود حجمی٬ سازه در معماری٬ شیت بندی٬ طراحى اقلیمى مقطع٬ طراحی با دست آزاد٬ طراحی منظر٬ فرم معمارانه٬ کاربرد خط در اسکیس٬ کلاسهای اسکیس٬ مدل سازی سه بعدی٬ مقالات آموزشی اسکیس٬ مقالات معماری٬ نکات کلیدی برای اسکیس ارشد٬ هندسه پلان