سارا صمدی – اسکیس و راندو معمارانه آرتور

.از خطوط افقی در بنا استفاده شده است که حس تعادل را منتقل میکند.

.راندوی آسمان با خطوط نامنظم صورت گرفته است.

سارا صمدی_کلاس اسکیس وراندو_آرتور امید آذری

سارا صمدی_کلاس اسکیس وراندو_آرتور امید آذری

.استفاده از رنگ های شاخص در راندوی اطراف بنا باعث تاکید بیشتر بر آن شده است.

.استفاده از خطوط نامنظم و نقطه در کار باعث گرافیکی شدن کار شده است.

سارا صمدی-اسکیس وراندو

.استفاده از دیاگرام در شیت بندی.

.در راندوی آسمان از دو رنگ آبی استفاده شده است برای برجسته کردن بنا.

.خطوط مشکی روی بنا برای ایجاد سایه و نشان دادن جهت تابش خورشید است.

.خطوط تیره زیر بنا برای برجسته کردن بنا در نما است.

.نوشتن توضیحات روی پلان برای درک بهتر راندو است.

.روند طراحی پلان بنا در شیت بندی به کار رفته است.

تابستان ۹۳

سارا صمدی- اسکیس وراندو

سارا صمدی- اسکیس و راندو

sketch٬ آموزش ۳Dmax٬ آموزش اسکیس٬ آموزش کروکی٬ آموزشگاه معماری٬ اصول سایه زدن٬ انواع ماژیک راندو٬ پرزانته و راندو٬ پرسپکتیو داخلى٬ پرسپکتیو دید پرنده٬ پرسپکتیو دید ناظر٬ پرسپکتیوو راندو٬ ترسیم فیگور٬ تکنیک های راندو٬ دانلود پلان معماری٬ دانلود پلان ویلا٬ دیاگرام نما و مقطع راندو با آب مرکب٬ راندو با آبرنگ٬ راندو با مداد رنگی٬ راندو با وایتکس٬ راندو چیست٬ راندو در معماری٬ راندو و اسکیس٬ رواشناسی رنگ٬ روش حل مسئله اسکیس٬ ساخت ماکت اتود حجمی٬ سازه در معماری٬ شیت بندی٬ طراحى اقلیمى مقطع٬ طراحی با دست آزاد٬ طراحی منظر٬ فرم معمارانه٬ کاربرد خط در اسکیس٬ کلاسهای اسکیس٬ مدل سازی سه بعدی٬ مقالات آموزشی اسکیس٬ مقالات معماری٬ نکات کلیدی برای اسکیس ارشد٬ هندسه پلان