پرفسور علی اکبر صارمی زاده زنجان همواره به دنبال کندو کاو در معماری ایرانی و بومی بوده است و کروکی های متعدد او از بافت و بناهای کهن این بوم گویای خوش ذوقی این معمار ایرانی می باشد .

وی به سال ۱۳۳۲ زاده شده و در سال ۱۳۴۷ از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته معماری فارغ التحصیل گردید . او بین سال های ۱۹۶۸ و ۱۹۷۶ میلادی در دانشگاه پنسیلوانیا در رشته معماری موفق به اخذ درجه دکتری گردید .

وی موسس مهندسین مشاور تجیر است که همراه با جواد بنکدار ، محمد تقی راد مرد ، صادق ریاحی و صمد بلوچ ، به طراحی پروژه های معماری همت گماردند . که از میان پروژه های وی می توان به :

  • خانه شمال در نوشهر
  • خانه افشار در زعفرانیه تهران
  • مجتمع مسکونی جلفا در اصفهان با همکاری محمد تقی راد مرد و جواد بنکدار
  • دانشگاه پیام نور در ساری با همکاری جواد بنکدار
  • ساختمان فرهنگستان جمهوری اسلامی ایران با همکاری جواد بنکدار و شهرام گل امینی

فهم و اندیشه های صارمی ریشه در بی زمان مفاهیم معماری سنتی ایران ، هم سو شدن آن با جریان های معماری معاصر جهان دارد .

صارمی همسو با طراحی پروژه های معماری از سال ۱۳۵۴ ، پروژه مستمر در مورد معماری سنتی ایران انجام می دهد . ما حصل این کتاب ارزش های پایدار در معماری ایران است که در سال ۱۳۷۶ به چاپ رسید . و هم چنین کتاب ارزشمند طرح از معماری ایران که مجموعه ای ای کروکی های خویش است را به سال ۱۳۷۷ به چاپ رسانید . وی در مقدمه کتاب چنین می گوید :

(از سال ۱۳۴۲ که دانشجوی سال دوم دانشگاه تهران دانشکده هنرهای زیبا بودم طراحی و کروکی از معماری گذشته ایران را شروع کردم . به تعبیری کروکی اشیاء و محیط اطراف است . اما معنای مشخصی که من از آن دارم نشستن در برابر یک بنا و یا ی منظره و تمرکز و ترسیم نقاطی است که ویژگی های تصویری آن را نمایان می سازد و در این کروکی ها نسئله انتخاب بسیار مهم است .)