راه های سریع اسکیس زدن آزمون ارشد و دکتری

برای دستیابی به سرعت لازم می بایست با راه های سریع اسکیس زدن آزمون ارشد و دکتری  در زمان امتحان که برای آن روش های متفاوتی وجود دارد، آشنا شد. یکی از این روش ها, روش نمودار زمانبندی است.

روش نمودار زمانبندی:

نمودار زمانبندی بیشترین کاربرد را در زمانبندی دارد. زمانبندی منطقی و معمارانه در یک پروژه معماری روند طراحی را به صورت اصولی و اندیشمندانه و بدون استرس پیش می گیرد.

بطور مثال در یک رقابت چهار ساعته طراحی معماری (آزمون اسکیس کارشناسی ارشد و دکتری) این روش می تواند مدیریت زمان را بخوبی عهده گیرد.

منبع: کتاب معمارانه آرتور, جلد ۳

در این دیاگرام, مدارک خواسته شده در زمان امتحان, به ۸ دسته تقسیم شده است:

۱-      آنالیز دیاگرام: که بنا به موضوع خواسته شده در امتحان اسکیس, اهمیت آن زمان مورد نیاز به آن اختصاص داده شده است.

۲-      کانسپت: با توجه به رویکردهای مطرح در موضوع اسکیس میزان زمان مورد نیاز را به آن اختصاص می دهیم. همواره باید حواسمان باشد تا زمان را بیش از حد صرف ایجاد کانسپت نکنیم. با توجه به محدودیت زمان, بستن یک پروژه کامل در آزمون اسکیس ارشد و دکتری حائز اهمیت است.

۳-      پلان: در موضوعات عملکردی ترسیم معمارانه و اصول مند یک پلان برای داوران بسیار مهم است که در بخش طراحی پلان به تفصیل به نکات مهم در طراحی پلان پرداخته شده است.

۴-      پرسپکتیو: یکی از بخش های بسیار مهم در آزمون اسکیس ارشد, ترسیم صحیح پرسپکتیو است که به روشنی و معمارانه معرف فرم مورد نظر داوطلب باشد و به خوبی بتواند شاخصه های فرم همانند تو رفتگی ها, سطوح برآمده و شیب دار را نمایان سازد.

۵-      مقطع: در پروژه هایی که سازه خاصی مدنظر طراح سوال بوده است و یا اختلاف طبقات, ناهواری در زمین, دسترسی های پیچیده و … از رویکردهای اصلی سوال باشد, بدیهی است می بایست زمان بیشتری را به طراحی و ترسیم مقاطع تخصیص داد تا نمره کافی به نسبت مقطع از سوی داوران اختصاص داده شود.

۶-      دیتیل ها: ترسیم چند دیتیل به عنوان مثال از بازشوها یا کف سازی و … می تواند به کسب امتیاز به داوطلب کارشناسی ارشد کمک کند. اما لازم است در نمودار زمانبندی میزان مناسب از زمان به آن اختصاص داده شود.

۷-      نما: نماها گویای چهره ی فرم طراحی شده از سوی داوطلب است. داوطلب ضمن آشنایی با اصول صحیح نما, همانند خط آسمان, خط زمین, سطوح سایه انداز و … (برای کسب اطلاعات جامع به بخش طراحی نما در دپارتمان آموزش طراحی معماری رجوع شود) می تواند وقت لازم را در نمودار زمانبندی به این موضوع اختصاص دهد.

۸-      بازبینی کل پروژه و نواقص آن: در نهایت لازم است تا داوطلب تمامی نسبت ها را در کنار هم بگذارد تا تمام مدارک از لحاظ ساختار, فرم و رنگ در هماهنگی باشد و جزئیات لازم به آن اضافه شود.

آنچه در ترسیم یک نمودار زمانی مناسب است این است که داوطلب به موضوع اشراف داشته باشد و بتواند زمان اختصاص یافته به آزمون را بین مدارک خواسته شده, اصولی و صحیح تقسیم نماید.