دسته بندی موضوعات اسکیس ارشد و دکتری

داوطلبین می بایست قبل از مواجه شدن با موضوع سوال مطرح شده در جلسه آزمون, بتوانند آن را در دسته بندی مورد نظر قرار دهند سپس به سیاست گذاری صحیح در طراحی, ترسیم و تخصیص زمان مناسب به آن را داشته باشد.

بنابراین لازم دانستیم تا در این بخش موضوعات مطرح در آزمون عملی اسکیس در مقطع ارشد و دکتری را دسته بندی و بایدها و نبایدهای هرکدام را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

در این نمودار موضوعات مطرح در کنکور اسکیس ارشد به پنج دسته اصلی تقسیم شده است که هر بخش, زیرمجموعه خود را دارد. همانطور که مشخص است, موضوعات عملکردی, موضوعات اقلیمی, موضوعات سازه ای و فنی, موضوعات فرمال و موضوعات یادمانی قطب های اصلی برای داوران سوالات آزمون عملی کنکور ارشد است. با شناخت کافی و صحیح این موضوعات با تسلط کافی بر موضوع می توان نمره مطلوب را بدست آورد. یادمان باشد شرط اصلی رسیدن به یک اسکیس خوب, تمرین و ممارست بسیار است. (برای کسب اطلاعات بیشتر به کتاب معمارانه ۴, تالیف آرتور امید آذری, نشر اشراقی مراجعه شود)

  • توجه به این مسئله که هر فضایی برای یک عملکرد خاص در نظر گرفته شود مثلا در یک مهمانسرا حوزه اقامتی از حوزه خدماتی توسط رنگ یا دیاگرام های گرافیکی ، جدا شود.
    ورودی و مسیرهای پیاده و سواره، توسط عناصری مثل کف سازی ، فضای سبز و …جداشود به طور مثال در یک مرکز درمانی جایگاه پارک آمبولانس و پزشکان از مراجعین بهتر است جدا شود تادر مواقع اضطراری تداخل حرکتی ایجاد نشود.
    استفاده از شکل و شیب زمین در اقلیم کوهستانی، به طور مثال شیب زمین می تواند به طراحی تراس های وسیع و ایجاد یک ورودی شاخص در یک رستوران کوهستانی، کمک کند.(برای کسب اطلاعات بیشتر به کتاب معمارانه ۴, تالیف آرتور امید آذری, نشر اشراقی مراجعه شود)