تکنیک تفکر گرافیکی در اسکیس واژه ایست که آن را برای توصیف نحوه فکر کردن  و بیان کردن ایده به کمک ترسیم تعریف می گردد. ذر معماری معمولا تفکر گرافیکی در اسکیس، همراه با طراحی کردن یک پروژه است.که درآن تفکر گرافیکی در اسکیس برای تجلی ایده ها با یکدیگر همکاری دارند. با مطالعه تاریخ طراحی معماری تاثیر ارتباط بصری در جامعه و مفاهیم جدید، نقش طرح و طراحان، علاقه به این نوع تفکر نیز افزایش یافته است. در معماری پیشینه ی محکمی برای تفکر گرافیکی در اسکیس معماری وجود دارد. با نگاه کردن به مندرجات دفترچه های لئوناردو داوینچی، متوجه نوعی تفکر دینامیکی در آنها می شویم. با نگاهی دقیقتر به اسکیس های او ، جنبه های مشخصی آشکار می گردد که برای هر فرد علاقمند به تفکر گرافیکی مفید و سازنده است.

اگرچه به سختی می توان در اسناد تاریخی سابقه ایی از اسکیس های پیشرفته یافت اما شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد در طول تاریخ استفاده از اسکیس برای فکر کردن توسط معماران امری بدیهی و متداول بوده است.مکتب هنرهای زیبا در پاریس، از اسکیس پلان به عنوان شیوه ی آموزش، استفاده می کرد. تکنیک تفکر گرافیکی در اسکیس برای فهم قدم به قدم فرایندهای طراحی لازمند. مانند اسکیس هایی که در اسناد آثار لوکوربوزیه وجود دارند.معماران دیگری هم هستند که می توانیم به آثارشان رجوع کنیم. در آمریکا تجدید حیات اسکیس را می بینیم. در اسکیس باید به دنبال یافتن مطالب نو، دیدن ایده های جدید، اکتشاف کردن، تقسیم کردن ایده ها به ایده های کوچکتر و مکاشفات کوچکتر است.همواره به یاد داشته باشیم روشی که طراحان به وسیله آن ایده های خود را بیان می کنند ، بازتاب نحوه تفکر آنها است.تکنیک تفکر گرافیکی در اسکیس را می توان با ترسیمات پایه ایی و تکنیک های ترسیمی و تمرینات زیاد به آسانی کسب کرد.طراحی دست آزاد از عناصر محیطی همانند درختان ، بناهای تاریخی می تواند بسیار مفید باشد.