تاب آوری شهری

نشست تخصصی “تاب آوری شهری برای جهان در حال دگرگونی – دیدگاه ها و کاربردها”

انجمن طراحان شهری ایران برگزار می کند:

نشست تخصصی با موضوع:
«تاب آوری شهری برای جهان در حال دگرگونی – دیدگاه ها و کاربردها»

سخنران:
سولماز حسینیون؛
دکترای طراحی شهری

* جهت شرکت در نشست تا تاریخ ۹۴/۹/۲۲ از طریق ایمیل انجمن ثبت نام نمایید.

زمان: ۲۴ آذرماه ۱۳۹۴، ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸:۳۰
مکان: خانه گفتمان شهر و معماری (خانه وارطان)
ایمیل: iranianaofud@gmail.com

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,