.از طیف رنگی طوسی قهوهای در راندو استفاده شده است.

بهناز آزادی-اسکیس وراندو

.از طیف رنگی طوسی قهوهای در راندو استفاده شده است.

.از طیف رنگی طوسی قهوهای در راندو استفاده شده است.

.از خطوط مورب باراپید برای گرافیکی شدن کار استفاده شده است.

.از هاشور برای تضاد سطح مورب و افقی عمودی استفاده شده است.

.پروخالی بودن بارنگ های تیره و روشن نشان داده شده است

.از طیف رنگی طوسی قهوهای در راندو استفاده شده است.

بهناز آزادی-اسکیس و راندو

بهناز آزادی-اسکیس و راندو

             مدرسه اسکیس ایران – استاد آرتور امید آذری

sketch٬ آموزش Dmax3٬ آموزش اسکیس٬ آموزش کروکی٬ آموزشگاه معماری٬ آموزشگاه معماری٬ اصول سایه زدن٬ انواع ماژیک راندو٬ پرزانته و راندو٬ پرسپکتیو داخلى٬ پرسپکتیو دید پرنده٬ پرسپکتیو دید ناظر٬ پرسپکتیوو راندو٬ ترسیم فیگور٬ تکنیک های راندو٬ دانلود پلان معماری٬ دانلود پلان ویلا٬ دیاگرام نما و مقطع راندو با آب مرکب٬ راندو با آبرنگ٬ راندو با مداد رنگی٬ راندو با وایتکس٬ راندو چیست٬ راندو در معماری٬ راندو و اسکیس٬ رواشناسی رنگ٬ روش حل مسئله اسکیس٬ ساخت ماکت اتود حجمی٬ سازه در معماری٬ شیت بندی٬ طراحى اقلیمى مقطع٬ طراحی با دست آزاد٬ طراحی منظر٬ فرم معمارانه٬ کاربرد خط در اسکیس٬ کلاسهای اسکیس٬ مدل سازی سه بعدی٬ مقالات آموزشی اسکیس٬ مقالات معماری٬ نکات کلیدی برای اسکیس ارشد٬ هندسه پلان