بایدها و نیایدها در ترسیم اسکیس ارشد و دکتری

۱-      به اقلیم همواره توجه داشته باشید. ضوابط طراحی در اقیلم های ایران را خوب بشناسید. ترسیم این ضوابط با استفاده از دیاگرام و تمودار را فرا بگیرید.

۲-      مقیاس و تناسبات را در طراحی خود رعایت کنید. ترسیم یک نما بدون رعایت مقیاس هرچند که دارای بار اطلاعاتی باشد, دارای ارزش معماری نیست.

۳-      کانسپت و ایده خود را ساده و گویا انتخاب کنید. از ترسیم فرم های پیچیده بپرهیزید.

۴-      در ترسیم پلان, همواره این موضوع را مدنظر داشته باشید که قبل از ترسیم پلان, چیدمان فضاها, بارگذاری ارزشی و فضایی را جداگانه طراحی کرده باشید, زیرا زمان برگشت دوباره و جانمایی فضاها را ندارید.

۵-      از رنگ فقط به اندازه ای که به گویایی و خوانایی کار کمک کند, استفاده کنید. همواره این موضوع را به خاطر داشته باشید که برای داوران مدارک معماری اصولی و معمارانه حائز اهمیت است, نه رنگ های تند و …

۶-      در موضوعات فرمال, خلق فرم خوب حائز اهمیت است.

۷-      در موضوعات عملکردی, پلان معمارانه ترسیم نمایید.

۸-      ترسیم دیاگرام و نشان دادن روند طراحی به بسیط پروژه کمک می کند.

۹-      در موضوعات یادمانی, به مفاهیم و مضامین عرفانی موجودذ در سوال توجه لازم را اعمال کنید.

۱۰-  این مهم است که تمام شیت ها, در کنار هم و در مجموع, معرف کل پروژه باشد.

۱۱- به نوع مصالح و سازه ساختمان مثل بزرگی ساختمان، وسعت فضاها، فاصله ستون ها، ارتفاع تعداد طبقات توجه کنید.

۱۲- ترسیم پرسپکتیوهای یک و دو نقطه ای دیدناظر، به نشان دادن ایده های طراحی کمک بسازایی می کند.