اکسپو-م-لان-۲۰۱۵

“اکسپو میلان ۲۰۱۵ از دریچه دوربین”  دهمین جلسه از نشست های معماری، تکنولوژی، هنر

کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران برگزار می کند:
دهمین نشست از سلسله نشست های “معماری، تکنولوژی، هنر”

موضوع:
اکسپو میلان ۲۰۱۵ از دریچه دوربین

با ارائه:
سیروس مهراندیش

زمان: دوشنبه ۲۳ آذرماه ۱۳۹۴، ساعت ۱۷ الی ۱۹:۳۰
مکان: باغ موزه قصر- انتهای خیابان مطهری – بعد از تقاطع شریعتی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,