اهمیت کروکی در معماری:

همواره ترسیم کروکی در میان اساتید معماری به عنوان یک توانایی ارزشمند مطرح بوده است. یکی از بنام ترین این اساتید, مرحوم استاد سیحون است که در مجموعه ای در قالب کروکی های سیحون گردآوری شده است و از دیگر اساتید می توان به دکتر صارمی و کتاب ارزشمندشان اشاره داشت.در همین زمینه آرتور امید آذری همگام با اساتید خود در کتاب آموزش گام به گام آموزش کروکی و اساتید دیگر که همواره با ثبت و ترسیم از بناهای تاریخی, بافت های کهن شهرهای ایران چون یزد, اصفهان, تبریز و … اشاره داشت.

کروکی چیست و تفاوت آن با ترسیم اسکیس چیست ؟

 زمانی که هنرمند اثری جاری و باقی را در کاغد به تصویر می کشد در واقع می گوییم او از آن بنا, کروکی ترسیم کرده است. همانند ترسیم از خانه لاری ها یا ترسیم از بافت روستای ماسوله, اما آن زمان که هنرمند انچه را که در ذهن دارد و هنوز به وقوع نه پیوسته است را بر کاغذ تصویر می کند می گوییم او درباره آن موضوع اسکیس زده است. همانند ترسیم از آرامگاه نیما یوشیج در یوج

کروکی مراحل مختلفی دارد که بعد از آنکه مکان مورد نظر انتخاب گردید و کلیت موضوع ترسیم شد آنگاه جزئیات را در ترسیم کروکی نشان می دهیم. نشان دادن جزئیات در کروکی, بعد از ترسیم اولیه انجام می گیرد که اصطلاحا به آن مرحله «پرداختن کروکی» می گوییم. در این مرحله با افزودن عناصر محیطی, نوع مصالح, درختان, فیگور و … می کوشیم کروکی را به واقعیت نزدیکتر کنیم.

  • آنچه در ترسیم یک کروکی حائز اهمیت است, کیفیت ترسیم خطوط می باشد.

 تعریف خط: از گردش دست و مقدار فشاری که به اراده شما به نوک قلم وارد می شود, خطی ایجاد می شود که این خط ممکن است کمرنگ, نازک, قوی و … باشد. تمام ابزارهای طراحی, امکان بوجود آوردن ظریف ترین تا خشن ترین خطوط را با درجات مختلف تیرگی و روشنی را در اختبارمان میگذارند. انواع خط از اثر این قلم ها بوجود می آیند. کیفیت خط عامل بسیار مهمی در ترسیم کروکی است.

اگر تمام طرح را با خط هایی با ضخامت یکسان ترسیم کنیم, تاثر و جلوه بصری آن, موجب یکدست شدن عمق و حجم طرح می شود. باید توجه داشت آنچه به طرح شما ارزش می دهد و سبب ماندگاری آن می شود, شیوه ترسیم خط است و آنچه  مهم است میزان ایجاد رابطه بین چشم, محیط و دست است.

سازه در معماری٬ شیت بندی٬ طراحى اقلیمى مقطع٬ طراحی با دست آزاد٬ طراحی منظر٬ فرم معمارانه٬ کاربرد خط در اسکیس٬ کلاسهای اسکیس٬ مدل سازی سه بعدی٬ مقالات آموزشی اسکیس