نادر اردلان

مبانی نظری سنتی ایران ، از موضوعات مورد پژوهش و کنکاش نادر اردلان همواره بوده است . وی در سال ۱۳۱۸ در تهران متولد شده و در هفده سالگی به همراه خانواده اش به امریکا مهاجرت کرد . او تحصیلات خود را در رشته معماری در دانشگاه تکنولوژی پیتسبورگ پنسیلوانیا و هاروارد به اتمام رساند . او در کارنامه خود چندین مقاله و کتاب ارزشمند از جمله کتاب حس وحدت : سنت عرفان ایران چاپ دانشگاه شیکاگو به سال ۱۳۵۲ را دارد .

  • اندیشه های نادر اردلان در حیطه مبانی نظری معماری تحت اندیشه های افرادی نظیر یان مکهارگ ، لوئی کان و نقش پر رنگ سید حسین نصر صورت گرفته است . او معتقد است که طرح خوب در تطبیق اکولو ژیکی با محیط و ارتباط فرهنگی با مردم ، قوانین و تشریفات آن ها و نظام های اعتقادی شان ریشه دارد .

یکی از موفق ترین کارهای اردلان ، طراحی و اجرای مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه هاردوارد ( دانشگاه امام صادق فعلی ) است .