کتاب فضای عمومی معاصر

انتشار کتاب ” فضای عمومی معاصر؛ نقد و طبقه بندی آن “

مولف: ماتیو کرمونا
مترجم: آرش ثقفی اصل – اکبر عبدالله زاده طرف
ناشر: طحان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴
تعداد صفحات: ۹۱
قیمت: ۷۸/۰۰۰ ریال

این کتاب حاصل ترجمه دو مقاله از ماتیو کرمونا با عنوان فضای عمومی معاصر، نقد و طبقه بندی آن است.کرمونا با یک نگرش جامع نسبت به پژوهشگران پیشین خود تلاش میکند در مقاله اول به نقد دیدگاه های مختلف از فضای عمومی معاصر بپردازد. در مقاله دوم یک گونه شناسی جدید از فضای عمومی معاصر را ارائه میدهد.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,