معماران زیادی در اسکیس و خلاصه برداری صاحب سبک هستند. گوردون کولن تصویر ساز انگلیسی و مشاور طراحی شهری، تاثیر عمده ایی بر استفاده از اسکیس های تحلیلی داشته است. کتاب منظره شهری اثر این مولف، مجموعه ایی عالی از ادراکات بصری محیط شهری است. در این اسکیس ها ارتباط کلامی و گرافیکی همگام با هم کار می کنند. اینها اسکیس های پیچیده ایی نیستند، اغلب طراحان می توانند به این سبک اسکیس بزنند. برای آنکه بتوانید به سادگی اسکیس بزنید به توصیه های ما توجه کنید:

  • یک دفترچه اسکیس همیشه به همراه داشته باشید.
  • در دفتر یادداشت کوچکی اتفاقات روزانه را یادداشت کنید، این کار به  قوی شدن قوه ادراک شما کمک می کند.
  • طرح های خود را نیمه کاره رهانکنید.
  • از سوژه های ساده و در دسترس در شروع تمرینات استفاده کنید.
  • طرح های قبلی خود را نقد کنید و نقاط قوت و ضعف طرح های خود را بررسی کنید.
  • از شکست نهراسید و اعتماد به نفس داشته باشید.

هر سوژه می تواند روشهای جدیدی از مشاهده را آشکار سازد. آگاهی نسبت به مجموعه عناصر و شرایط خاصی که در محیط است می تواند تجربه بصری جالبی را جزء به جزء به وجود آورد.

اسکیس از داخل یک کلیسای جامع می تواند از بازی مهیج مقیاس و مواد پرده بردارد. طراحی کردن می تواند حساسیت بصری شما را بالا ببرد.