آزمون عملی اسکیس ارشد و دکتری چیست؟

برای ادامه تحصیل دانشجویان رشته معماری, می بایست دانشجویان در آزمون عملی اسکیس ارشد و دکتری شرکت نمایند که در دو مرحله آزمون نظری و آزمون عملی از سوی سازمان سنجش و مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می گردد. در بسیاری از موارد دیده شده است که داوطلبین در بخش نظری پتانسیل بسیاری زیادی از لحاظ وقت و هزینه سرمایه گذاری می کنند, اما در نهایت به علت ناآشنایی با اصول صحیح مواجهه با آزمون عملی اسکیس در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری, متاسفانه نتیجه لازم را نمی گیرند. لذا لازم است تا داوطلبین از همان زمان که در سال های آخر تحصیل خود در دانشگاه چه در مقطع ارشد و چه در مقطع دکتری, در حال تحصیل می باشند, دوره های لازم برای آمادگی شرکت در این آزمون را کسب کنند.

بطور معمول, موضوعی از سوی سازمان برگزار کننده آزمون مشخص و در روز آزمون به داوطلبین ارائه می گردد. سپس در یک بازه زمانی محدود, داوطلب می بایست مدارک خواسته شده را ارائه دهد.آنچه مهم است تسلط دانشجو برموضوع ارائه شده از سوی طراحان سوال آزمون عملی اسکیس ارشد و دکتری، می باشد.داوطلب هر چقدر بر موضوع و خواسته های طرح کسلط تر باشد زمان را نیز در کنترل خود می گیرد و به درستی زمان را مدیریت می کند. ودر نتیجه با اعتماد به نفس و مهارت از آموخته ها و تمریناتی که قبل از آزمون انجام داده است، به خوبی می تواند استفاده کند.

در ادامه در دپارتمان آزمون عملی اسکیس در مقطع ارشد و دکتری به دسته بندی موضوعات و سایر نکات مهم  و تکنیک های مدیریت زمان، پرداخته می شود.